Kasyno Tajny zrzut ekranu
Zapisz RSS

Casino Secret

 1. WPROWADZENIE

1.1. Ta strona internetowa, www.casinosecret.com (Dalej "Strona internetowa„) Jest obsługiwany przez Casino Secret Limited („we","us"Lub"witryna internetowa„) Spółka zarejestrowana na Malcie z numerem rejestracyjnym spółki C86426 i mająca siedzibę pod adresem #2, ulica Geraldu Farrugia, Zebbug, Malta.

1.2. Niniejsza umowa ustanawia Warunki, które stanowią wiążący stosunek umowny pomiędzy Casino Secret Ltd a graczem rejestrującym, zwanym dalej „Użytkownikiem”. Uzyskując dostęp. rejestrując się i / lub korzystając z Witryny, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gier z nami za pośrednictwem dowolnego urządzenia, w tym aplikacji do pobrania na urządzeniu mobilnym i pozostają w mocy tak długo, jak zarejestrowane konto pozostaje aktywne.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z dowolnej części witryny.

1.3. Casino Secret Limited jest licencjonowane i regulowane w celu świadczenia usług na następujących licencjach przez Malta Gaming Authority (MGA), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Licencje te upoważniają nas do świadczenia usług online w zakresie zakładów i gier za pośrednictwem Witryny („Usługi”):

Numer licencji - MGA / B2C / 259 / 2014 wydany na 1st August 2018

1.4. Wszelkie odniesienia do „Ciebie” i „Ciebie” odnoszą się do Ciebie, użytkownika Strony.

1.5. Klikając przycisk „Zgadzam się” na stronie rejestracji, zgadzasz się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i jesteś związany niniejszymi warunkami. Niniejsze Warunki zawierają:

- niniejsze Warunki;
- Polityka prywatności i plików cookie;
- wszelkie warunki i zasady dotyczące promocji, bonusów i ofert specjalnych, które mogą mieć zastosowanie od czasu do czasu;
- nasze zasady dotyczące zakładów i gier (w tym, w stosownych przypadkach, Warunki określonych promocji, które mogą istnieć w Witrynie od czasu do czasu i które można znaleźć na stronie poświęconej konkretnej promocji w odpowiedniej sekcji Witryny) ( „Zasady gry")

1.6. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, w całości lub w części, lub nie chcesz być nimi związany, powinieneś natychmiast wyjść z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny będzie stanowiło akceptację niniejszych Warunków.

 1. ZMIANA WARUNKÓW I WARUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. Zapewnimy, że wszelkie znaczące zmiany w Warunkach zostaną powiadomione z wyprzedzeniem za pomocą odpowiedniej metody (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zawiadomienia na stronie internetowej). Zaleca się jednak od czasu do czasu sprawdzić Warunki, aby upewnić się, że zgadzasz się z nimi, a dalsze korzystanie z Witryny będzie uznane za akceptację wszelkich zmian, które możemy wprowadzić.

 1. INTERPRETACJA

3.1. W niniejszych Warunkach, chyba że kontekst wymaga inaczej:

3.1.1. odniesienia do niniejszych Warunków zawierają odniesienia do niniejszych Warunków, które są od czasu do czasu zmieniane, uzupełniane i / lub zastępowane w dowolny sposób;

3.1.2. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności pomiędzy Warunkami i warunkami a wszelkimi innymi zasadami w Polityce prywatności, niniejsze Ogólne Warunki mają pierwszeństwo. W przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy niniejszymi Warunkami i warunkami a Warunkami i warunkami premii, obowiązują zasady i warunki premii.

3.1.3. odniesienia do klauzul lub podpodziałów są odniesieniami do klauzul i podrozdziałów niniejszych Warunków

3.1.4. Nagłówki klauzul służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków.

3.1.5. odniesienia do „zakładów” obejmują w stosownych przypadkach odniesienie do „zakładów” i „stawek”;

3.1.6. odniesienia do serwerów lub „naszych serwerów”, w stosownych przypadkach, zawierają odniesienia do serwerów Casino Secret Limited i serwerów stron trzecich, które są wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu naszych Usług na lub za pośrednictwem Witryny;

 1. OTWIERANIE I ZARZĄDZANIE KONTO

4.1. Aby utworzyć jeden lub więcej zakładów w Witrynie, musisz otworzyć u nas konto („Konto”). Możesz złożyć wniosek o otwarcie konta, wypełniając formularz zgłoszeniowy online pod adresem www.casinosecret.com. Dopiero wypełnienie pełnego formularza zgłoszeniowego online pod wyżej wymienionym linkiem oznacza, że ​​jesteś właścicielem konta i możesz grać za prawdziwe pieniądze na stronie.

4.2. Składając wniosek o konto, oświadczasz i gwarantujesz nam, że:

4.2.1. masz co najmniej osiemnaście lat (18) lat lub jesteś osobą uprawnioną do korzystania z Usług zgodnie z prawem jurysdykcji, w której się znajdujesz, podczas korzystania z Witryny, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Rozumiesz, że korzystanie z naszych Usług nie jest odpowiednie dla nieletnich i że nie pomożesz nieletnim w ubieganiu się lub korzystaniu z Konta;

4.2.2. zawsze będziesz przestrzegać niniejszych Warunków. Gracze nie mogą sprzedawać, przekazywać ani zdobywać kont dla innych graczy;

4.2.3. nie będziecie w żaden sposób nadużywać jakichkolwiek zakładów online ani gier, ani żadnej oferty bonusowej lub innego programu promocyjnego oferowanego przez nas;

4.2.4. wszystkie informacje przekazane nam przez Ciebie, na wniosek na Konto, później lub w związku z Twoim Kontem (w tym między innymi imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu) są kompletne dokładne, aktualne i nie wprowadzające w błąd oraz że poinformują nas Państwo niezwłocznie, jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w takich informacjach;

4.2.5. zaakceptowałeś otrzymywanie informacji o ofertach bonusowych i innych informacjach od Casino Secret Limited (zgodnie z definicją w punkcie 4.3). Jeśli nie chcesz być informowany o premii i innych ofertach, masz prawo zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku i kroków opisanych w naszym Polityka prywatności i plików cookie;

4.2.6. rozumiesz, że istnieje ryzyko utraty pieniędzy przez uprawianie hazardu lub granie w gry na Stronie i że jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie poniesione straty;

4.2.7. nie masz już u nas Konta, zawiesiłeś lub zamknąłeś Konto zgodnie z Warunkami korzystania z usługi lub jesteśmy obecnie wykluczeni;

4.2.8. nie powinieneś mieć nieuzasadnionych oczekiwań co do wygranych, które możesz zarabiać na stronie. Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że niewielka część klientów może cierpieć z powodu uzależnienia od hazardu i często wymaga profesjonalnej pomocy, aby poradzić sobie i przezwyciężyć swoje uzależnienie. Proszę odnieść się do naszej odpowiedzialny hazard strona, dostępna za pośrednictwem linku na dole każdej strony w Witrynie, w celu zapoznania się z oferowanymi przez nas środkami odpowiedzialnego hazardu oraz z listą lokalnych organizacji, które mogą być w stanie Ci pomóc;

4.2.9. że źródło wszystkich środków pieniężnych wykorzystywanych przez Ciebie w Witrynie nie jest nielegalne i że nie będziesz korzystać z Witryny do jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań, w tym między innymi do prania pieniędzy zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji, która Cię dotyczy. Dodatkowo oświadczasz, że nie będziesz stawiać zakładów w Witrynie na wydarzeniach, w których bierzesz udział w jakimkolwiek charakterze bezpośrednio lub pośrednio lub o których otrzymałeś jakiekolwiek informacje w sposób nieetyczny lub nielegalny;

4.2.10. przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że postępowanie karne i / lub cywilne może być wszczęte przeciwko Tobie i każdej innej osobie w związku z Twoim zaangażowaniem w którąkolwiek z wyżej wymienionych czynności, i zastrzegamy sobie prawo do przekazania, według naszego wyłącznego uznania, wszelkie informacje dla odpowiednich organów w celu dalszego zbadania w przypadku podejrzenia lub powiązania któregokolwiek z powyższych działań z Twoim kontem i bez powiadomienia o naszym zamiarze. Zauważasz, że będziemy zgłaszać odpowiednim władzom po najmniejszym wskazaniu jakichkolwiek transakcji i / lub działań wskazujących na potencjalne pranie pieniędzy. Niniejszym wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw, które możesz mieć, zgodnie z prawem lub w inny sposób, bez względu na ich naturę i jurysdykcję w najszerszym możliwym zakresie, w związku z takim ujawnieniem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do utrzymywania wszelkich środków, które, jak podejrzewamy, są w związku z nielegalną lub oszukańczą działalnością, i nie jesteśmy zobowiązani do podania powodu.

4.3. Nie możesz ubiegać się o Konto ani korzystać z naszych Usług, jeśli Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego jesteś lub byłeś w ciągu ostatnich dwóch lat pracownikiem Casino Secret Ltd. Do celów niniejszej klauzuli 4.3 „pracownik” obejmuje trzecie kontrahenci stron, tacy jak licencjodawcy, dostawcy oprogramowania, deweloperzy lub partnerzy i wszystkie te osoby w jakikolwiek sposób powiązane z dowolnym członkiem Casino Secret Ltd.

4.4. Nie możesz ubiegać się o Konto ani otwierać go, jeśli nie działasz jako zleceniodawca i działasz w imieniu innej osoby lub na korzyść innej osoby.

4.5 Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Konta i zatrzymania salda na tym Koncie, jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że Konto jest używane lub kontrolowane przez osobę inną niż osoba wskazana jako zarejestrowany właściciel konta i / lub gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że Konto jest używane w sposób nieuczciwy lub w inny sposób w związku z jednym lub większą liczbą podmiotów marketingowych Casino Secret Ltd.

4.6. Z wyjątkiem przypadków określonych w 4.7 poniżej, środki zdeponowane na jednym Koncie nie mogą zostać przeniesione na inne Konto.

4.7. Możesz posiadać u nas tylko jedno Konto w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wielu kont otwartych pod tą samą nazwą lub w jakikolwiek sposób odnoszących się do tej samej osoby. W wyłącznym uznaniu Casino Secret Limited iw przypadku, gdy uznamy, że wiele kont zostało otwartych w wyniku prawdziwego błędu, możemy wyrazić zgodę na kredytowanie jednego konta, które zostało otwarte u nas, przy czym wszelkie saldo pozostało na Twoim dodatkowym koncie (kontach). Jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że oszustwo zostało popełnione lub usiłowane, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich powiązanych transakcji, wszelkich premii lub innych promocji bez uszczerbku dla innych działań. W niniejszych Warunkach uznaje się, że „oszustwo” obejmuje „nadużycie premii”. Nadużycie premii obejmuje między innymi otwarcie więcej niż jednego Konta w celu uzyskania dodatkowego bonusu lub korzyści. Na adres IP i / lub urządzenie komputerowe można otworzyć tylko jedno konto.

4.8. Nie zezwalasz osobom trzecim na korzystanie z Twojego Konta, a Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez osobę trzecią na Twoim Koncie. Natychmiast poinformujesz nas, jeśli podejrzewasz, że osoba trzecia uzyskała dostęp do Twojego Konta, a Ty będziesz nam w pełni pomagać w naszych dochodzeniach w tej sprawie.

4.9. Rozumiesz, że środki zdeponowane na Twoim koncie nie przynoszą żadnych odsetek i nie możesz uważać Casino Secret Limited za jakąkolwiek formę instytucji finansowej lub bankowej.

4.10. Rozumiesz i akceptujesz fakt, że Casino Secret Limited surowo zabrania używania robotycznych, automatycznych, mechanicznych, elektronicznych lub innych urządzeń do podejmowania automatycznych decyzji w jakiejkolwiek grze lub w odniesieniu do jakiegokolwiek zakładu na Stronie, bez względu na to, czy takie użycie jest podejmowane przez ciebie, czy przez Ciebie lub przez osoby trzecie. Jeśli będziemy mieć uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek takie urządzenie jest używane w Witrynie, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu lub stawki, którą podejrzewa, że ​​została wykonana przy użyciu takiego urządzenia i / lub wykluczenia jakiegokolwiek klienta z jakiejkolwiek promocji lub konkursu, w którym podejrzewa, że ​​takie urządzenie zostało użyte i / lub zawiesi Konto w oczekiwaniu na dochodzenie w sprawie i / lub zamknięcie Konta według własnego uznania. Uważamy, że korzystanie z takich urządzeń jest równoznaczne z oszustwem i zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nie zwracania salda na Koncie w momencie wypowiedzenia i anulowania jakichkolwiek oczekujących zakładów lub gier.

4.11. Rozumiesz i akceptujesz, że nie wolno ci wykorzystywać żadnych zasobów, które mają zapewnić graczowi nieuczciwą przewagę. Takie zabronione zasoby mogą obejmować między innymi aplikacje i bazy danych stron trzecich, a także strony internetowe, internetowe bazy danych, usługi subskrypcyjne i pomoc jakiejkolwiek innej osoby, niezależnie od tego, czy dana osoba jest również posiadaczem konto Casino Secret Limited. „Nieuczciwa przewaga” jest definiowana jako wykorzystanie technik gry, takich jak liczenie kart, Casino Secret Limited może rozwiązać konto i wstrzymać saldo na koncie dowolnego gracza, który korzysta z nieuczciwej przewagi.

4.12. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, zablokowania gracza i zatrzymania wszystkich funduszy, w przypadku których gracz jest podejrzany o angażowanie się lub pomaganie innym w angażowaniu się, oszustwach i oszustwach, czego przykładem jest użycie skradzionych lub sfałszowane karty kredytowe lub numery rachunków, zrzucanie żetonów, fałszowanie, zmowa i przekazywanie danych lub dokumentów, które są sfałszowane, skradzione lub w inny sposób sprzeniewierzone.

4.13 Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, zablokowania gracza, zatrzymania wszystkich środków i uznania wszystkich oczekujących zakładów za przegrane, w przypadku gdy gracz jest w sposób uzasadniony podejrzewany o angażowanie się lub podejmowanie działań łapówkarskich.

4.14. Rozumiesz i akceptujesz, że nie gwarantujemy w żaden sposób ani w żaden sposób, że twoje korzystanie z Witryny jest legalne w jakiejkolwiek jurysdykcji i że Twoim obowiązkiem jest zapewnienie legalności swoich działań. Nie możemy udzielić Państwu żadnych porad prawnych dotyczących legalności hazardu internetowego w Państwa jurysdykcji ani nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek karę nałożoną na Państwa przez jakiekolwiek właściwe władze w konsekwencji nielegalnego korzystania z Witryny. Prosimy o podjęcie własnych kroków w celu upewnienia się co do legalności lub w inny sposób w jurysdykcji, w której się znajdujesz, przed próbą uzyskania dostępu do naszej Witryny i jej gry.

4.15. Nie możesz ubiegać się o Konto lub otwierać go, jeśli znajdujesz się w jurysdykcji, w której ubieganie się lub otwieranie Konta i / lub korzystanie z naszych Usług jest niezgodne z prawem lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami („Zakazana jurysdykcja”). Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że tak nie jest. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta, jeśli odkryjemy, że Twoje konto zostało otwarte lub jest używane z zakazanej jurysdykcji.

4.16 Konto Casino Secret Limited może posiadać tylko osoba fizyczna. Aby uniknąć wątpliwości, konta firmowe nie są dozwolone.

4.17. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania i / lub licencjonowania, bez uprzedniego powiadomienia, prawa, odpowiedzialności i / lub działania konta Casino Secret Limited na rzecz innej osoby prawnej, z zastrzeżeniem, że Casino Secret Limited gwarantuje spełnienie przeniesionego zobowiązania .

 1. IDENTYFIKACJA SIEBIE

5.1. Kiedy ubiegasz się o Konto iw dowolnym momencie, kiedy posiadasz Konto u nas, akceptujesz, że możemy:

5.1.1. poproś o potwierdzenie swojej tożsamości, wieku i pochodzenia funduszy, a nawet, jeśli Twoje konto zostało otwarte, zablokuj je według naszego uznania w dowolnym momencie, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z informacji, które dostarczył nam lub w przypadku że istnieje opóźnienie w dostarczeniu wymaganych informacji;

5.1.2. zażądać zdjęcia osoby, która posiada dokument (y) identyfikacyjny koloru, w przypadku gdy mamy wątpliwości co do prawdziwości tożsamości posiadacza rachunku;

5.1.3. unieważnij i zwróć wszystkie postawione stawki i zabroń swojej gry, dopóki Twoja tożsamość, wiek i / lub pochodzenie środków nie zostaną zweryfikowane w sposób zadowalający.

5.1.4 rozwiązuje Twoje konto ze skutkiem natychmiastowym i zachowuje wszystkie środki na koncie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie o oszustwo, w tym między innymi podanie fałszywych danych osobowych, podrobionych, zmienionych lub skradzionych tożsamości lub dokumentów finansowych lub rejestracji wielu kont.

5.2. Casino Secret Limited akceptuje tylko kolorowe kopie dokumentów identyfikacyjnych.

5.3. Dokumentację należy przesłać na adres kyc@casinosecret.com lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (wymagane logowanie) na stronie Dokumenty w sekcji „Moje konto”. Zalecamy, aby wszyscy gracze przesłali nam swoje oficjalne osobiste dokumenty tożsamości po zarejestrowaniu swojego konta.

5.4. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do przeprowadzania kontroli pod kątem zarejestrowanych danych wnioskodawców i graczy w celu zapewnienia dokładności dostarczonych informacji i będziemy uprawnieni do żądania dalszych dowodów dotyczących wieku wnioskodawcy, zdolności do legalnego zawarcia umowy z nami, kraj miejsca zamieszkania lub inne informacje w dowolnym momencie w przyszłości.

 1. TWOJE DANE OSOBOWE

6.1. Dane osobowe, które zastrzegamy sobie prawo do rejestracji, to: imię; nazwisko; płeć; Data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres e-mail; numer telefonu; język, waluta, numer paszportu lub dowodu osobistego i hasło. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym są dokładne i aktualne, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do krzyżowego sprawdzenia danych wprowadzonych przez Ciebie z dokumentami tożsamości i płatności w celu weryfikacji Twoja tożsamość. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i edytować je w dowolnym momencie w sekcji „Moje konto” na stronie lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Możesz również usunąć dane karty debetowej lub kredytowej w dowolnym momencie i / lub zarejestrować nową kartę. Niepowiadomienie nas o takich zmianach może skutkować odrzuceniem transakcji przez bank, kasę mieszkaniową lub firmę obsługującą karty kredytowe, a my nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za transakcje odrzucone w wyniku niedostarczenia nam prawidłowych danych osobowych Detale. Obowiązkiem użytkownika jest również ochrona karty debetowej i / lub kredytowej przed utratą lub kradzieżą. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że nie można wprowadzać żadnych zmian do imienia, nazwiska i daty urodzenia, które zostały pierwotnie wprowadzone przy rejestracji, chyba że dostarczysz nam dowodów na naszą satysfakcję, że te i inne dane osobowe zostały zgodnie z prawem zmienione zgodnie prawa jurysdykcji, w której mieszkasz. Ponadto wymagany jest dowód nowego adresu w celu zmiany adresu podanego pierwotnie podczas rejestracji. Ponadto nie można wprowadzać żadnych zmian do nazwy użytkownika wprowadzonej pierwotnie podczas rejestracji.

6.2. W przypadku, gdy nazwa użytkownika jest wymagana, nazwa użytkownika, którą wybierzesz, nie może być obsceniczna, groźna, groźna, rasistowska, obraźliwa, uwłaczająca, zniesławiająca lub naruszająca jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa własności jakiejkolwiek osoby trzeciej, a jeśli weźmiemy pod uwagę, w naszej wyłącznej i według własnego uznania, że ​​wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia i uniemożliwienia korzystania z takiej nazwy użytkownika w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

6.3. Po utworzeniu konta u nas, będziesz musiał wprowadzić swój adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do swojego konta i korzystać z naszych usług. Twój adres e-mail i hasło nie powinny być ujawniane osobom trzecim, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w wyniku dostępu do Usługi za pośrednictwem adresu e-mail i hasła. W takim przypadku akceptujesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje dopuszczenia takiego dostępu i działania oraz, bez odstępstwa od ogólności jakiegokolwiek innego odszkodowania zawartego w niniejszym dokumencie, zabezpieczasz Casino Secret Limited przed wszelkimi szkodami wynikającymi z tego samego. Każde naruszenie niniejszych Warunków przez osobę, której ujawnisz swoje hasło, będzie traktowane jako naruszenie przez Ciebie.

6.4. W przypadku, gdy zapomnisz swojego hasła lub że Twoje hasło stanie się lub podejrzewasz, że może ono stać się znane nieautoryzowanemu użytkownikowi, natychmiast powiadomisz nas o takim zdarzeniu.

6.5. Po pięciu kolejnych błędnych wpisach przy logowaniu, Twoje konto zostanie tymczasowo zawieszone ze względów bezpieczeństwa i będziemy wymagać odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa i / lub wysłania nam oficjalnego fotograficznego dowodu tożsamości, będącego dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy. aby Konto zostało ponownie aktywowane.

6.6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Twojego hasła i / lub nazwy konta w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, a my powiadomimy Cię o wszelkich zmianach wprowadzonych do tego / tych danych, korzystając z danych kontaktowych, które nam przekazałeś.

6.7. Zakładamy, że każda transakcja podjęta po wprowadzeniu poprawnej i zgodnej nazwy użytkownika i hasła jest dokonywana przez prawowitego posiadacza konta, a zatem jest ważna. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku nieuprawnionego użycia lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Aby chronić zarówno nas, jak i nas przed oszustwem tożsamości, zastrzegamy sobie prawo do zażądania, w dowolnym momencie, zadowalającego, kolorowego dowodu tożsamości ze zdjęciem (kopia ważnego paszportu / dowodu osobistego / dowodu tożsamości / prawa jazdy) i / lub kopii wszystkich użytych kart i / lub dowodu adresu (ostatni rachunek za media lub wyciąg bankowy / karta kredytowa). Brak dostarczenia takiej dokumentacji może spowodować zawieszenie konta.

6.8. Będziemy stosować surowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane, przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych logowania oraz za wszystkie działania podejmowane w wyniku dostępu do Usług za pośrednictwem danych logowania.

6.9. Twoje dane osobowe są ściśle poufne i zostaną wykorzystane przez nas do założenia i zarządzania Twoim kontem, do tworzenia profili klientów i do umożliwienia Ci korzystania z Usług dostępnych w Witrynie. Jeśli „zdecydowałeś się” na otrzymywanie ofert bonusowych i innych informacji od Casino Secret Limited, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania bezpośrednich e-maili marketingowych, listów, wiadomości SMS i promocyjnych rozmów telefonicznych (w tym połączeń automatycznych) dotyczących nowe produkty i / lub oferty, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możesz otrzymywać takie e-maile marketingowe, listy pocztą, wiadomości SMS i promocyjne rozmowy telefoniczne po zarejestrowaniu konta u nas, nawet jeśli nie złożyłeś żadnych zakładów lub nie wpłaciłeś środków na swoje konto. Proszę zobaczyć nasze Polityka prywatności i plików cookie po informacje o tym, jak się wypisać.

6.10. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, takim jak na przykład dostawcy usług płatniczych osób trzecich, instytucje rządowe, w przypadku gdy jesteśmy proszeni lub zobowiązani do tego, aby zastosować się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych, sądowych zamówienie lub wniosek rządowy w szczególności, gdy jest to wymagane w celu wykrycia lub w inny sposób zapobiegania przestępstwu.

6.11. Dodatkowe informacje wykorzystywane w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej usługi w Witrynie są zazwyczaj gromadzone za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z danych osobowych można znaleźć w naszej Polityka prywatności i plików cookie .

 1. AKCEPTOWANA WALUTA

7.1. Transakcje mogą być dokonywane na kilka dozwolonych walut, a wybór dokonywany jest po rejestracji. Transakcje będą dokonywane w walucie, którą wybierzesz, gdy po raz pierwszy otworzysz swoje konto, chyba że podasz inną preferencję podczas dokonywania płatności lub w inny sposób, gdy otrzymujesz od nas płatność. Zachowujemy prawo do obliczania transakcji w naszej witrynie w wielu walutach. Stosujemy stawkę dzienną EBC w danym czasie lub bieżącą stawkę (minuty +/- 15), zgodnie z informacją podaną przez xe.com w dniu, w którym dokonujemy płatności na rzecz użytkownika lub gdy otrzymujemy płatności od Ciebie. Niniejszym zgadzasz się, że nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wahania walutowe przy dokonywaniu takich konwersji. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub usuwania opcji walutowych według naszego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia umieszczania lub wypłaty zakładów i / lub wygranych w niektórych walutach oraz do zapłaty salda w walucie odpowiadającej wybranemu przez Ciebie kontu.

 1. Wpłaty i wypłaty

8.1. Kiedy otwierasz konto, wymagamy, abyś dokonał minimalnego depozytu, zanim będziesz mógł obstawiać lub grać. Minimalny akceptowany depozyt wynosi około 10 Euro (i każdy inny ekwiwalent pieniężny), jednakże zachowujemy prawo do zmiany tej minimalnej kwoty w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za stosowne. Minimalny depozyt, który możesz złożyć, jest wskazany w kasie w momencie, w którym zdecydujesz się dokonać płatności do nas. Możesz dokonać wpłaty w dowolnym momencie online za pomocą karty debetowej lub kredytowej, e-portfela, vouchera przedpłaconego lub przelewem bankowym. Gotówka i / lub czeki nie są akceptowaną metodą wpłaty. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne, w zależności od pewnych czynników, takich jak jurysdykcja i waluta. Dostępne metody w Twojej jurysdykcji pojawią się jako lista po kliknięciu „Kredyt”.

8.2. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dalszych informacji i dokumentacji dotyczących Twojego wieku, tożsamości i miejsca zamieszkania w następstwie wpłat lub przed wypłatami, w szczególności przed pierwszą wypłatą, w celu potwierdzenia tożsamości przed wydaniem funduszy. Zastrzegamy sobie również prawo do żądania takich informacji i dokumentacji na temat każdej osoby, która wpływa na depozyt na Twoim koncie. Takie informacje i dokumentacja (jako prawo jazdy, identyfikator rządu, wyciąg bankowy / karta kredytowa) umożliwią nam sprawdzenie, czy dane osobowe podane podczas rejestracji odpowiadają temu, co pojawia się w dokumencie. W przypadku, gdy dane te są inne, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów wraz z płatnością salda konta, chyba że można wykazać swoje uprawnienia do salda w inny sposób.

8.3. Wpłaty na konto Casino Secret Limited powinny być współmierne do gry. Dlatego też, jeśli w Casino Secret Limited dyskrecja, istnieje podejrzenie nadużycia (na przykład, gdy wpłacona kwota nie została wykorzystana na odpowiedni poziom gry, a następnie użytkownik złoży wniosek o wypłatę w odniesieniu do tej wpłaconej kwoty lub gdy my podejrzewasz, że nadużywasz wahań kursów wymiany), zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania odpowiedniego depozytu (depozytów) w części lub w całości, w celu wycofania wszelkich kosztów, które mogły spowodować połączenie z nimi i zamknięcia Casino Secret Limited konto na czas nieokreślony. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zażądania i uzyskania satysfakcjonującego dowodu wpłaty i dodatkowych kopii identyfikacji osobistej w takich przypadkach przed przetworzeniem jakiegokolwiek żądania wypłaty, przetwarzanie takiego żądania należy wyłącznie do uznania Casino Secret Limited.

8.4. Twoim obowiązkiem jest natychmiastowe powiadomienie naszych działów obsługi klienta w przypadku błędnego uznania środków na Twoim koncie. Jeżeli fundusz zostanie uznany za błąd, wspomniane fundusze mogą zostać zamrożone i ostatecznie zatrzymane przez nas. Zastrzegamy sobie również prawo do unieważnienia wszelkich transakcji dokonanych przy ich użyciu, w tym związanych z nimi wygranych wypłaconych błędnie. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia wszelkich dalszych wygranych należnych użytkownikowi w celu zaspokojenia tej odpowiedzialności.

8.5. Z zastrzeżeniem klauzul 8.2, 8.3 i 8.4, środki mogą zostać wypłacone w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie odblokowałeś w pełni otrzymanego bonusu. Zasady dotyczące odblokowywania bonusów można znaleźć w odpowiedniej sekcji Warunków bonusowych, a także warunków i zasad dotyczących konkretnych promocji, które można znaleźć na stronie głównej promocji na stronie.

8.6. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, z zastrzeżeniem klauzuli 8.10, możesz dokonywać wypłat ze swojego konta do aktualnego dostępnego salda w dowolnym momencie.

8.7. Zgodnie z naszymi zasadami przeciwdziałania oszustwom zastrzegamy sobie prawo do wypłaty żądanej wypłaty częściowo lub w całości za pomocą tej samej metody płatności, za pomocą której dokonano jednego lub więcej depozytów. Zastrzegamy sobie również prawo do wypłaty żądanej wypłaty bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

8.8. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia opłaty za wypłaty, która jest obecnie pobierana przy wypłatach o niskiej wartości lub przy kolejnych wypłatach powyżej pierwszej w dowolnym tygodniu. Jeśli opłata ma być zastosowana do wypłaty, suma zostanie wyświetlona w kasie przed potwierdzeniem żądania wypłaty, opłata zostanie automatycznie potrącona z salda konta, jeśli zdecydujesz się kontynuować transakcję. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku dokonania jakiejkolwiek wypłaty obejmującej depozyt, który nie został jeszcze wniesiony, dodatkowe opłaty bankowe związane z dokonanymi płatnościami mogą zostać w tym przypadku przekazane. Minimalna kwota, którą możesz wypłacić, może zależeć od dostawcy usług płatniczych, którego używasz do wypłaty środków.

8.9. Minimalna i maksymalna kwota wypłaty dotyczy wypłat dokonywanych za pomocą karty debetowej / kredytowej. Limity te różnią się w zależności od dostawcy karty i są wyraźnie wyświetlane po dokonaniu wypłaty z konta Casino Secret Limited. Wypłaty dokonywane kartą debetową lub kredytową mogą być dokonywane tylko na kartę, którą zarejestrowałeś na swoim koncie i którą zdeponowałeś środki. Gotówka i / lub czeki nie są akceptowaną metodą wypłaty.

8.10. W przypadku kampanii promocyjnej lub konkursu, dla którego przyznamy kwotę na Twoje Konto, masz prawo do korzystania z takiej kwoty wyłącznie w celu obstawiania zakładów na Stronie. Nie masz prawa do wypłaty takich kwot, chyba że warunki kampanii promocyjnej lub konkurencji stanowią inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania tych kwot, jeśli nie wykorzystasz ich do postawienia jednego lub więcej zakładów w Witrynie w okresie określonym w promocji.

8.11. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany swoich limitów depozytów i wypłat oraz progów pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów.

8.12. Należy pamiętać, że lista rekordów transakcji znajduje się w sekcji „Moje konto” na koncie Casino Secret Limited.

 1. OPŁATY TRANSAKCYJNE

9.1. Należy pamiętać, że możemy naliczyć opłatę manipulacyjną za depozyty dokonane za pomocą karty debetowej lub kredytowej w przypadku kwot niższych niż określona wartość (te opłaty manipulacyjne nie powinny przekraczać 2% wpłaconej kwoty, jednak zachowujemy prawo do zwiększenia opłata powinna być uznana za stosowną). Jeśli opłata ma zastosowanie do kwoty depozytu, zostanie to wyraźnie wskazane w momencie płatności w naszej kasie. O wypłaty z Twojego konta można poprosić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wszystkie dokonane płatności zostały otrzymane.

 1. KORZYSTANIE Z KONTA

10.1. Możesz grać w gry za darmo na naszej stronie z lub bez tworzenia konta w dowolnym momencie, ale tylko wtedy, gdy byłoby to legalne, gdybyś grał na naszej stronie z kontem na prawdziwe pieniądze. Możesz grać w Kasyno na żywo za darmo na naszej stronie po utworzeniu konta.

10.2. Zakłady są ważne tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez nasze serwery. Do momentu akceptacji zakładu przez naszego serwera wszystkie wyświetlane informacje dotyczące zakładu lub gry stanowią zaproszenie do gry i / lub zakład tylko.

10.3. Wszystkie zakłady zawarte z Casino Secret Limited są uważane za złożone i odebrane na Malcie. Wszelkie umowy pomiędzy Casino Secret Limited a klientem uznaje się za zawarte na Malcie.

10.4. Aby postawić zakład, musisz mieć wystarczające środki na swoim koncie.

10.5. Tylko zakłady postawione z Twojego Konta zostaną zaakceptowane, a wszelkie wygrane dokonane przy użyciu naszych Usług zostaną przelane na Twoje Konto. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków można dokonywać wpłat lub wypłat za pośrednictwem strony „Moje konto”.

10.6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek zakładu (-ów) według naszego wyłącznego uznania z jakiegokolwiek powodu. W okolicznościach, w których zakład zostanie uznany za unieważniony przez nas, każda kwota potrącona z Konta w odniesieniu do tego zakładu zostanie zaksięgowana na Twoim Koncie.

10.7. Przeprowadzimy kontrole bezpieczeństwa przy przypadkowych okazjach i według własnego uznania. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy zażądać dodatkowych informacji w przypadku kontroli bezpieczeństwa i że możemy zawiesić i / lub rozwiązać Twoje konto, zarejestrować się lub wstrzymać płatność, dopóki nie otrzymamy odpowiednich informacji, których zażądaliśmy.

10.8. Każde nieaktywne konto, na którym zostanie zachowane Twoje saldo, będzie regularnie sprawdzane, a my spróbujemy powiadomić Cię, pocztą elektroniczną, na Twój zarejestrowany adres e-mail o wszelkich pozostałych środkach zgromadzonych na Twoim koncie. Jeśli Konto pozostanie nieaktywne (brak rozgrywki, transakcji, ważnych wypłat lub depozytów) przez okres co najmniej 12 miesięcy, zostanie przez nas zaklasyfikowane jako „uśpione” i maksymalna opłata administracyjna w wysokości 5 EUR (lub równowartość tej kwoty w dowolnej inna dostępna waluta) będzie miesięcznie potrącana z Twojego Konta. Otrzymasz powiadomienie e-mailem o co najmniej trzydziestu (30) dniach przed pierwszym odliczeniem. Odliczenia mogą być przeglądane na Twoim koncie w „Historii transakcji”. Odliczenia przestaną obowiązywać w przypadku reaktywacji konta, ale opłaty administracyjne już odliczone nie zostaną zwrócone. Możesz ponownie aktywować swoje konto, dokonując jednego lub więcej zakładów lub transakcji, w tym ważnej wypłaty lub depozytu. W każdej chwili możesz wypłacić wszelkie środki, do których masz prawo i które są przez nas przechowywane na Twoim koncie.

10.9. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich środków pozostających na Koncie, które nie zawierają żadnych zarejestrowanych transakcji przez okres 5 Years. Środki przekazane do kasyna Secret lub strony trzeciej przez nas wybranej zostaną utracone i wykorzystane do sfinansowania przedsięwzięć odpowiedzialnej gry, a konto zostanie zamknięte.

10.10. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub wycofywania korzystania z dowolnych i / lub wszystkich usług w zakresie zakładów i gier, czasowo lub na czas nieokreślony, w dowolnym czasie, bez powiadomienia lub odszkodowania, z zastrzeżeniem przestrzegania naszych wymogów regulacyjnych i wypełnienia wszelkich zaległych zobowiązań wynikających z tych warunki. 10.11. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu, jeśli stanie się to niezgodne z prawem lub jeżeli w inny sposób zabronione jest rozstrzyganie zakładu na podstawie jakiegokolwiek prawa lub regulacji w jakiejkolwiek jurysdykcji.

 1. KASYNO, GRY I ZASADY

11.1. Casino Secret Limited Casino (nasza internetowa usługa kasynowa) jest obsługiwana przez dostawców oprogramowania kasynowego zgodnie z klauzulą ​​1.3 niniejszych Warunków („Nasi dostawcy”).

11.2. Nasi Dostawcy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian w dostępnych grach w Kasynie i stawkach wypłat, które mają zastosowanie do tych gier w dowolnym momencie. Wskaźnik wypłaty każdej gry można wyświetlić, klikając sekcję Pomoc lub Informacje (zwykle oznaczona znakiem zapytania lub (i) w każdej grze lub na stronie Wygrane na miesiąc. Obowiązkiem użytkownika jest odnotowanie stosowanej stawki wypłat do każdej gry w każdej sesji przed postawieniem stawki lub zakładu.

11.3. Casino Secret Limited nie przyjmuje i nie przyjmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz, z i / lub z produktem Live Casino, z wyjątkiem środków, które są wypłacane na i / lub z Twojego konta Casino Secret Limited podczas korzystania z produktu Live Casino zgodnie z niniejszymi warunkami.

11.4. Grając w Casino Secret Limited, gwarantujesz, że zapoznałeś się z zasadami dowolnej gry, w której bierzesz udział i potwierdzasz, że zasady gry są dostępne w Witrynie i / lub w sekcji Pomoc każdej gry. Wszystkie zasady gry stanowią część niniejszych Warunków.

11.5. W przypadku utraty połączenia internetowego w trakcie gry gra zostanie wznowiona od momentu, w którym połączenie z Internetem zostało utracone, po następnym zalogowaniu się do gry. Co więcej, powolne połączenie sieciowe może powodować dysfunkcję aktywności w grach, co może uniemożliwić dobry postęp jakiejkolwiek gry lub zakładu.

11.6. Jeśli uważasz, że wystąpił błąd w tabeli wypłat lub oprogramowaniu do gier, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem support@casinosecret.com.

11.7. Jeśli podejrzewamy, że głównym celem jednego lub większej liczby przelewów dokonanych przez użytkownika z Konta u nas do naszego kasyna flash lub Live Casino jest czerpanie korzyści z wahań kursów walut, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na koncie w celu usunięcia wszelkich zysków które dokonałeś z powodu wahań odpowiedniej waluty lub walut. Casino Secret Limited nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub ryzyko finansowe poniesione z powodu wahań kursów walutowych podczas transferu środków pomiędzy Twoim Kontem Limitowanym w Kasynie a naszymi Kasynami, a Ty jesteś odpowiedzialny za przeniesienie swoich środków na swoje Konto Ograniczone Kasyno po zakończeniu grając w kasynie.

11.8. Maksymalna kwota, jaką gracz może wygrać z pojedynczego zakładu w którymkolwiek z naszych gier kasynowych / pobocznych, to € 500,000 lub równowartość w innej walucie. Gry progresywnego jackpota są specjalnie wyłączone z tej reguły.

 1. PODATEK

12.1. Deklaracja i zapłata wszelkich stosownych podatków i opłat związanych z wygranymi przyznanymi Tobie i wszelkim innym płatnościom na Twoją rzecz są wyłączną odpowiedzialnością. Wygranych nie można przenosić, zastępować ani umarzać za żadne inne wynagrodzenie.

 1. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

13.1. Akceptując jakąkolwiek nagrodę i / lub wygraną od nas w jednej lub więcej grach, nieodwołalnie zgadzasz się na użycie swojej nazwy użytkownika i / lub imienia oraz pierwszej inicjału nazwiska w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o zgodę na wyświetlanie dalszych szczegółów na Twój temat w celach reklamowych i promocyjnych.

 1. ZAWIESZENIE I ZAMKNIĘCIE

14.1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, powiadomienia lub odszkodowania, i bez uszczerbku dla jakichkolwiek późniejszych postępowań prawnych, które mogą zostać podjęte, w celu zawieszenia lub zamknięcia Konta, odmówić dostępu do całości lub części naszych Usług, w szczególności odmówić przyjęcia jakichkolwiek zakładów lub transakcji, lub wycofać oferty promocyjne w oczekiwaniu na dochodzenie i / lub zakończenie jakiegokolwiek postępowania sądowego. Wszelkie saldo dodatnie istniejące na Koncie w oczekiwaniu na dochodzenie i / lub po zakończeniu jakiegokolwiek postępowania sądowego może zostać wykorzystane z powodu jakichkolwiek szkód lub kwot należnych nam od Ciebie.

14.2. Zastrzegamy sobie prawo do pełnej współpracy z organami ścigania i innymi organami, w tym z rządem Malty, Maltańskim Urzędem ds. Gier i Europejskim Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Sportowego („ESSA”) w dochodzeniu roszczeń dotyczących nielegalnej działalności na Stronie, w tym w przypadku podejrzeń Ty stawiasz zakłady na wydarzenia, w których masz jakikolwiek udział.

 1. ZAKOŃCZENIE

15.1. Albo my, albo ty, masz prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Zamknięcie konta oznacza rozwiązanie niniejszej umowy. W przypadku jakiejkolwiek ponownej aktywacji lub ponownego otwarcia Konta przez nas, niniejsze Warunki użytkowania ponownie regulują dostęp użytkownika do Witryny i korzystanie z niej.

15.2 W przypadku wypowiedzenia przez nas:

15.2.1 Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego Konta ze skutkiem natychmiastowym i, w uzasadnionym podejrzeniu, że popełniłeś lub pomagałeś komuś innemu do popełnienia oszustwa lub naruszenia niniejszych Warunków lub innych nielegalnych działań, zastrzegamy sobie prawo do nie zwróci Ci wszelkie saldo na swoim koncie w momencie wypowiedzenia.

15.2.2. Jeśli zdecydujemy się zwrócić całość lub część salda na Twoim koncie w momencie wypowiedzenia, jesteś zobowiązany do skontaktowania się z nami po otrzymaniu naszego e-maila informującego nas o naszej decyzji, potwierdzając nam, że chcesz wypłacić dozwoloną kwotę, podążając za które środki zostaną zwrócone. Twoje konto zostanie zamknięte.

15.3. W przypadku wypowiedzenia przez Ciebie:

15.3.1. Środki na dowolnych kontach, które zostaną zamknięte dodatnim saldem, nie zostaną zwrócone do momentu wysłania żądania wypłaty i przekazania nam danych konta bankowego potrzebnych do zwrotu salda. Możesz zamknąć swoje konto za pośrednictwem strony lub możesz poprosić o zamknięcie konta. W przypadku jakichkolwiek Kont, które są zamknięte, ale które mają zaległe / oczekujące zakłady, te nierozstrzygnięte / oczekujące zakłady nie zostaną anulowane, a Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z support@casinosecret.com w celu ustalenia transferu na Twoje konto bankowe wszelkich wygranych wynikających z wynik takich zakładów po rozliczeniu.

15.4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez nas lub przez Ciebie, zgadzasz się i potwierdzasz to

- Twoje prawa do korzystania z oprogramowania, zarówno pobieranego, jak i niepobranego, które jest naszą własnością i / lub przez nas stworzone, lub które jest wykorzystywane przez nas na podstawie licencji i udostępniane użytkownikowi na lub za pośrednictwem Witryny („Oprogramowanie” ) - natychmiast się kończy, i
- Użytkownik zaprzestanie wszelkiego używania Oprogramowania i
- Użytkownik usunie i trwale usunie Oprogramowanie z komputera, dysków twardych, sieci i innych materiałów do przechowywania.

15.5. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy przez nas lub przez Ciebie, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie przewidziano inaczej i z zastrzeżeniem wszelkich praw lub obowiązków, które narosły przed rozwiązaniem, ani my, ani Ty, nie będziesz miał żadnych innych zobowiązań wobec drugiej.

15.6. Dopóki Twoje konto nie zostanie zamknięte przez nas lub przez Ciebie, jak określono powyżej, Twoje konto nie zostanie zamknięte.

 1. ODSZKODOWANIE

16.1. Zgadzasz się w pełni bronić i zabezpieczyć nas (w tym uzasadnione koszty prawne), naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów i pracowników, a także każdą odpowiednią spółkę Casino Secret Limited (w tym za uzasadnione koszty prawne) oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, agentów i pracowników, przeciwko jakimkolwiek roszczeniom lub skargom złożonym przez stronę trzecią, spowodowanym lub wynikającym z naruszenia przez Państwa części niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek dokumentu zawartego w nim jako odniesienie, z powodu naruszenia przez Państwa jakichkolwiek praw lub praw tych stron trzecich lub z korzystania przez Użytkownika z Witryny lub z korzystania z Witryny przez inną osobę korzystającą z danych osobowych, niezależnie od tego, czy zezwolono na to, czy nie.

 1. ODPOWIEDZIALNY HAZARD

17.1. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznej i odpowiedzialnej platformy dla naszych klientów do korzystania z naszych Usług, a my jesteśmy w pełni zaangażowani w pomoc naszym klientom, którzy uzależnili się od hazardu, lub którzy uważamy, że mogą być narażeni na uzależnienie w radzeniu sobie z ich problemami oraz uzyskanie porady i pomocy, której potrzebują.

17.2. Casino Secret Limited oferuje szereg narzędzi pomagających w zarządzaniu hazardem, w tym tymczasowe i stałe samowykluczenie i limity depozytów. Więcej informacji na temat odpowiedzialnej gry i sposobu działania naszych narzędzi można znaleźć w naszej odpowiedzialny hazard stronę, którą można znaleźć klikając link Odpowiedzialna gra na dole dowolnej strony w Witrynie.

17.3. Jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie w sposób przewidziany w punkcie 17.2 powyżej, NIE będziesz mógł otworzyć swojego Konta przez czas trwania okresu samowykluczenia. W celu promowania odpowiedzialnego hazardu na Państwa życzenie zablokujemy dostęp do konta przez co najmniej sześć miesięcy. Wszelkie nieokreślone zakłady lub zakłady w momencie samowykluczenia zostaną rozliczone w normalny sposób, zgodnie z normalnymi ramami czasowymi, a następnie, jeśli mają zastosowanie, wygrane wypłacone użytkownikowi. Dowolnych bloków Konta z powodu samowykluczenia nie można cofnąć podczas uzgodnionego okresu samowykluczenia.

17.4. Żądając samowykluczenia, wyrażasz zgodę na podanie pełnych i dokładnych danych osobowych, teraz iw przyszłości, dzięki czemu Twój dostęp do Witryny może być ograniczony. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykluczenie, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić zgodność z Twoim samowykluczeniem.

17.5. Każde konto, które zostało zablokowane za pomocą naszej stałej procedury samowykluczenia, nie może zostać odblokowane. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że jeśli zażądałeś stałego wykluczenia z naszych Usług, nie będziesz w stanie otworzyć nowego Konta u nas. Jeśli jednak uda Ci się otworzyć nowe konto za pomocą fałszywych danych lub w podobny sposób, zgadzasz się, że cała odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Ciebie w wyniku korzystania z naszych Usług spadnie na Ciebie i nie będzie wpaść na Casino Secret Limited. Jeśli dowiemy się, że użyłeś fałszywych danych lub podobnych środków, aby otworzyć konto u nas, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia tego konta. Więcej informacji na temat tymczasowego i stałego samowykluczenia oraz innych narzędzi odpowiedzialnych za gry, które oferuje Casino Secret Limited, można znaleźć na naszej stronie Odpowiedzialny hazard.

17.6. W okresie samowykluczenia nie będziemy wysyłać Ci żadnych materiałów marketingowych i nie możemy przyjmować żadnych depozytów ani zakładów od Ciebie. Zamkniemy Twoje konto i zwrócimy Ci pieniądze, z wyłączeniem wszelkich kwot, które mogą być wówczas należne Casino Secret Limited

17.7. Jeśli zwrócisz uwagę na uzależnienie od hazardu, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z jedną lub kilkoma agencjami lub osobami na terytorium, na którym mieszkasz, które są specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów z hazardem.

17.8. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zablokowania lub zamknięcia Konta i zwrotu wszelkich środków pozostających na Twoją korzyść, jeśli uznamy, że masz uzależnienie od hazardu i że dalsze korzystanie z naszych Usług jest szkodliwe dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli poprosisz nas o to, możemy zgodzić się na zwrot salda na Twoją korzyść na konto, które nie jest Twoim zwykłym kontem pod twoją kontrolą.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

18.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów lub treści (w tym między innymi oprogramowanie, dane, aplikacje, informacje, tekst, fotografie, muzyka, dźwięk, filmy, grafika, logo, symbole, dzieła sztuki i inne materiały lub ruchome) obrazy) zawarte w Witrynie („Treść”) jest naszą własnością lub zostało nam przyznane przez właściciela praw do wykorzystania w ramach Usług. Jakiekolwiek wykorzystanie takich przedmiotów lub praw bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest niedozwolone. Wszelkie prawa są wyraźnie zastrzeżone.

18.2. W szczególności nie będziesz uprawniony, w odniesieniu do jakiejkolwiek Zawartości (całkowicie lub częściowo), do angażowania się w jakiekolwiek zabronione działania wymienione poniżej (łącznie „Działania zabronione”):

18.2.1. sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji lub przekazywać je w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim lub zezwalać osobom trzecim na dostęp do nich, chyba że w zakresie wyraźnie dozwolonym; lub

18.2.2. zmieniać, edytować, modyfikować, formatować lub dostosowywać w jakikolwiek inny sposób.

18.2.3. kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać lub próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego w jakimkolwiek celu;

18.2.4. do korzystania z Witryny w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób lub w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami.

18.3. W przypadku przeprowadzenia jakiejkolwiek z Zabronionych czynności będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody, koszty i wydatki z nich wynikające.

18.4. Udzielamy użytkownikowi osobistego niewyłącznego, nieprzenoszalnego i nieprzenoszalnego prawa do przeglądania i korzystania z Treści za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia dostępowego wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych i pod warunkiem ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków i warunki.

18.5. Użytkownik może kopiować Treść w niezmienionej formie do prywatnego użytku na własnym komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu dostępowym, jeżeli i w takim zakresie, w jakim takie kopiowanie jest wymagane do prawidłowego korzystania z naszych Usług lub Treści i takie kopiowanie jest dozwolone przez właściciel praw autorskich.

18.6. Powiadomisz nas niezwłocznie, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu lub kopiowaniu jakiejkolwiek Zawartości lub jakiejkolwiek części Witryny lub o nieautoryzowanym dostępie do Witryny lub innej nieautoryzowanej działalności, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich Zabronionych działań związanych z Usługami przez każda osoba (prawna lub ludzka). Zgadzasz się, że udzielisz nam wszelkiej rozsądnej pomocy w każdym dochodzeniu, które przeprowadzamy zgodnie z dostarczonymi przez Ciebie informacjami. Niniejszym udzielasz nam wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na powielanie, przekazywanie, modyfikowanie, dostosowywanie i / lub publikowanie wszelkich Treści dostarczonych nam przez e-mail lub w inny sposób na Stronie, zgodnie z naszym uznaniem i bez powiadomienia do ciebie, chyba że w takiej komunikacji zaznaczyłeś inaczej.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

19.1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Casino Secret Limited za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem lub zaniedbaniem pracowników, agentów lub podwykonawców;

(b) oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd;

(c) niczego, co zgodnie z prawem Casino Secret Limited nie może wykluczyć w żadnej obowiązującej jurysdykcji.

19.2. Z zastrzeżeniem klauzuli 20.1, Casino Secret Limited nie ponosi odpowiedzialności za:

19.2.1. wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Witryny, w tym, w stosownych przypadkach, związane z utratą firmy, utratą zysków, przerwaniem działalności, utratą informacji biznesowych lub innymi stratami (nawet w przypadku powiadomienia przez nas o możliwość takiej utraty lub uszkodzenia);

19.2.2. wszelkie straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z jakiegokolwiek linku do jakiejkolwiek strony internetowej zawartej w Witrynie;

19.2.3. wszelkie opóźnienia lub przerwy w świadczeniu Usług, błędy w dostarczonych informacjach lub usługach (takie jak wejście i transmisja danych), jakakolwiek utrata lub uszkodzenie danych lub awaria łączy lub linii, przypadkowe przekazanie wirusów lub innych szkodliwych czynników, nieuprawnione użycie lub nadużycie konta;

19.2.4. dowolny błąd oprogramowania; lub

19.2.5. straty pośrednie lub następcze, jakkolwiek spowodowane; lub

19.2.6. każde zdarzenie siły wyższej.

19.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, wszystkie gwarancje, warunki i inne warunki wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z Umowy.

19.4. Zawartość stron internetowych Casino Secret Limited, stron WWW, jest taka, jaka jest. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do dokładności, wiarygodności lub zawartości stron. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zmiany stron lub wycofania dostępu do nich w dowolnym momencie.

19.5. Chociaż podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić, że jakiekolwiek oprogramowanie i pliki w Witrynie są wolne od wirusów komputerowych, nie możemy i nie gwarantujemy, że oprogramowanie i pliki są wolne od takich problemów. W przypadku czasowego zawieszenia wszystkich lub części Usług, przywrócimy Usługi tak szybko, jak będzie to możliwe.

19.6. Możemy tymczasowo zawiesić całość lub część Usług z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania. Możemy, ale nie będziemy zobowiązani, przekazać Ci tak dużo, jak to jest praktycznie możliwe.

 1. BŁĘDY OPROGRAMOWANIA

20.1. Wszelkie błędy lub usterki oprogramowania, które zostały udowodnione przez Casino Secret Limited lub które wystąpiły w którymkolwiek z jego systemów lub które zostały dostarczone przez któregokolwiek z dostawców oprogramowania, powodują unieważnienie zakładu. Będziesz miał prawo do pełnej kwoty stawki w odniesieniu do takiego zakładu lub gry. Casino Secret Limited niniejszym wyklucza wszelką dalszą odpowiedzialność za takie nieprawidłowe działanie oprogramowania.

20.2. Każdy użytkownik, który wykryje awarię w oprogramowaniu do gier i zakładów, musi poinformować Casino Secret Limited, gdy tylko usterka zostanie wykryta, kontaktując się z support@casinosecret.com.

20.3. Casino Secret Limited może podjąć wszelkie niezbędne środki w przypadku nadużywania jakiejkolwiek nieprawidłowości przez dowolnego użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, zablokowania danego Konta Limitowanego Kasyno Secret, zamrożenia funduszy oraz wstrzymania i / lub anulowania płatności dowolnego i wszystkich wygrane wynikające bezpośrednio lub pośrednio z awarii. Jeśli na Rachunku nie ma wystarczających środków, Casino Secret Limited ma prawo żądać lub w inny sposób przyznać odpowiednią kwotę zaległą w związku z wygranymi wypłaconymi błędnie, co będzie długiem wobec Casino Secret Limited do czasu całkowitej spłaty.

 1. ODZYSKIWANIE KRYZYSU

21.1. Podczas gdy Witryna będzie zawsze działała zgodnie z naszymi istniejącymi licencjami, zastrzegamy sobie prawo do zmiany działania Witryny na inną jurysdykcję w dowolnym momencie. W takim przypadku, w zależności od struktury Grupy Casino Secret Limited w danym momencie, jedna lub więcej innych firm w alternatywnej jurysdykcji może działać jako agent i świadczyć usługi na rzecz nas, aby zapewnić, że Witryna pozostanie dostępna dla Ciebie, z zastrzeżeniem postanowienia niniejszych Warunków i zgodności z wszelkimi obowiązującymi warunkami licencji.

 1. OBSŁUGA KLIENTA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

22.1. Możesz skontaktować się z nami w miesiącach 6, jeśli masz pytanie dotyczące transakcji, płatności, wypłaty, rozliczenia lub jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy. Wszelkie roszczenia złożone po tym czasie nie będą przez nas uznawane według naszego uznania. Wszelka komunikacja między posiadaczami Konta a nami może być rejestrowana ze względów regulacyjnych, jak również dla celów bezpieczeństwa i szkoleń.

22.2. Nie będziemy tolerować żadnych obraźliwych, obraźliwych lub agresywnych zachowań użytkownika wobec któregokolwiek z naszych pracowników. Jeśli zachowasz się w taki sposób (do ustalenia wyłącznie przez nas), zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia i / lub zamknięcia Twojego konta i / lub podjęcia wszelkich innych środków, jakie uznasz za stosowne.

22.3. Jeśli masz jakieś skargi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej Obsługi Klienta bezpośrednio pod adresem support@casinosecret.com. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać zgłoszoną sprawę niezwłocznie iw ciągu maksymalnie 10 dni od otrzymania skargi.

22.4. Jeśli pozostaniesz niezadowolony, możesz skierować swoje roszczenie o rozstrzygnięcie do usługi alternatywnego rozstrzygania sporów. Jeśli mieszkasz w UE, możesz korzystać z tej usługi za darmo Rozstrzyganie sporów online (Rozstrzyganie sporów online -ODR). Platforma ODR pomoże w rozwiązaniu Twojej skargi, ułatwiając komunikację między stronami. Rezydencja spoza UE może kierować wszelkie skargi bezpośrednio do MGA (Malta Gaming Authority): e-mail: support.mga@mga.org.mt Adres: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001 , Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. GENERAŁ

23.1. Jeśli opóźnimy lub nie wyegzekwujemy naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, nie oznacza to, że tracimy lub zrzekamy się praw przyznanych przez nich w przypadku, gdy ustalone terminy nie zostały określone. To samo dotyczy również Ciebie.

23.2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków, które powstaje z powodu okoliczności, których nie można w uzasadniony sposób oczekiwać od nas.

23.3. Niniejsze Warunki stanowią całe porozumienie między Państwem a nami dotyczące korzystania z Usługi i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące Usługi.

23.4. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za prawnie nieważną lub niewykonalną, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, egzekwowalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia i pozostałej części Warunków i Warunki obowiązują.

 1. JĘZYK

24.1. Wersja angielskojęzyczna niniejszych Warunków i wszelkich treści na Stronie będzie miała pierwszeństwo przed każdą inną wersją językową, którą możemy okresowo wydawać.

 1. PRAWO

25.1. Niniejsza Umowa podlega prawu Malty, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikających. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności zgodnie z prawem żadnej innej jurysdykcji.

 1. PROMOCJE

Należy pamiętać, że wszelkie szczególne warunki odnoszące się do konkretnej premii i / lub promocji będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami w przypadku niezgodności lub rozbieżności.

 1. NADUŻYWANIE PREMII

27.1. Casino Secret Limited przyznaje bonusy i wstęp do wybranych promocji w dobrej wierze graczom, którzy korzystają z jego usług w celach rozrywkowych i jako dowód uznania dla lojalnej gry. Darmowe zakłady, bonusy i wejścia do promocji zostaną unieważnione, odrzucone lub wycofane od graczy, którzy nadużywają ducha tej oferty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania / usunięcia oferty bonusowej w dowolnym momencie w przypadku podejrzenia nadużycia oferty i do zakończenia konta przestępcy ze skutkiem natychmiastowym. Według własnego uznania Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do niewydawania zwrotów jakichkolwiek depozytów, sald lub wygranych wygenerowanych na koncie w przypadku podejrzenia nadużycia. Casino Secret Limited zachowuje prawo do ścigania przestępców. „Nadużycie” obejmuje między innymi otwarcie wielu kont w celu uzyskania wielu bonusów. Ponadto w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku oferty bonusowej lub promocji lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie Casino Secret Limited, że seria zakładów została złożona przez klienta lub grupę klientów, które ze względu na premię, darmowy zakład lub jakiekolwiek inne oferta promocyjna skutkuje gwarantowanymi zyskami klientów niezależnie od wyniku, niezależnie od tego, czy indywidualnie, czy jako część grupy, Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do odzyskania premii i według własnego uznania unieważnia darmowe zakłady i / lub unieważnia wszelkie zakłady finansowane przez wygrane bonusowe lub bonusowe. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania bonusu przyznanego po dokonaniu przez ciebie wpłaty, jeśli depozyt nie został wykorzystany do postawienia zakładu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania premii i wszelkich wygranych dokonanych przez obstawianie z całości lub części kwoty premii w przypadku, gdy podejrzewamy, że nastąpiło nadużycie bonusu. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu tożsamości, wieku i pochodzenia funduszy w dowolnym momencie, w tym przed uznaniem konta za bonus.

27.2. W przypadku kont zasilonych kwotami bonusowymi - zakłady złożone zostaną pobrane z wszelkich wpłat gotówkowych, a po wykorzystaniu wszystkich wpłat gotówkowych z kwot bonusowych na Koncie. Pamiętaj, że będziesz mógł otrzymywać lub korzystać wyłącznie z ofert, które mają zastosowanie w Twoim kraju zamieszkania i, w stosownych przypadkach, w metodzie płatności depozytu. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przyznanych premii i walut, w których są przyznawane, w zależności od kraju zamieszkania użytkownika w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. Casino Secret Limited zastrzega sobie prawo do zaoferowania określonej premii konkretnemu klientowi lub grupie klientów, do rozwiązania oferty bonusowej bez powiadomienia lub odszkodowania, do zmiany warunków oferty bonusowej i / lub do wymiany jednego rodzaju oferty bonusowej na inną według własnego uznania iw dowolnym momencie.

Zagraj terazhttps://casinosecret.com

Aktywne bonusy

Całkowity: 115
£ 480 Turniej w Casino Secret 40x Wager € 692000 Max WypłataAdditional Casino Bonus: $ 450 FREE CHIP na Oriental Fortune Microgaming Slot Game ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

120 Darmowe kasyno kręci się w Casino Secret 30x Zagraj w € 513000 Max wypłata gotówkowaDodatkowy bonus w kasynie: EUR 3870 Bez depozytu Kasyno na podróżach Sinbada ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 10 Dzienny turniej freerollowy w Casino Secret 55x Graj przez Casino $ 429000 Maksymalny wypłata premii dodatkowej: $ 2175 BEZ DEPOZYTU KOD BONUSOWY w Snow Leopard ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 295 w Casino Secret 55X Zagraj przezEURO 477000 Max Wypłata Dodatkowe bonusy kasynowe: EUR 225 Casino Chip na Alice In Wonderland Bf Games Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 185 w Casino Secret 50x Obstawianie € 996000 Max bonus gotówkowy: EURO 110 Darmowe pieniądze na Sherlock Mystery ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 550 Mobile turniej freeroll w Casino Secret 40x Graj przez CasinoEURO 94000 Maximum Bonus z wypłatą: freeroll turniejów $ 410 Casino w grze Golden Dragon Microgaming ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 550 Mobilny turniej freeroll w Casino Secret 40x Zagraj przez EUR 547000 Maksymalne wypłaty Dodatkowe bonusy kasynowe: 30% Bonus za wpłatę depozytu w grze King Of Cards Novomatic Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 90 Darmowa gotówka w kasynie Secret 65X Graj przez kasyno € 711000 Max cash outSpecjalny bonus: 470% Najlepsza rejestracja Bonus Casino na Girls With Guns Frozen Dawn Microgaming Slot Game ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 70! w Casino Secret 50X Wagering € 887000 Maksymalna premia za wypłatę: freeroll turniejów $ 610 Casino w Grand Canyon Merkur Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 70 Casino Chip w Casino Secret 66X Wagering $ 793000 Max Cash OutExtra Casino Bonus: 820% Bonus powitalny w Red Lady ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

545% Match bonus casino w Casino Secret 50x Graj przez $ 749000 Maximum Withdrawalspecial bonus: 105 Free Spins na Dragon s Reels HD ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

170% bonus w kasynie w Casino Secret 65X Wymagania dotyczące zakładów £ 88000 Max CashOutexclusive bonus: $ 385 BRAK DEPOZYTU na Maya Wheel of Luck Gamesos Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

30% Najlepsze kasyno bonusowe za rejestrację w Casino Secret 55X WageringEUR 599000 Max CashOutExtra Bonus: £ 3020 kod bonusowy bez depozytu w grze Basketball Star Microgaming ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

300 Free spins bez depozytu w Casino Secret 35X Zagraj w Casino $ 640000 Max CashOutExclusive Bonus: € 3735 Bez depozytu w najlepszych automatach w kasynie Isoftbet ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 2930 Bez depozytu w Casino Secret 55x Zagraj w € 423000 Max Wypłata z wyłącznym bonusem: Eur 435 Bezpłatne kasyno w grze Triple Diamond Igt Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 3040 kasyno bonusowe bez depozytu w Casino Secret 45X Wymagania dotyczące zakładów $ 985000 Max CashOutExclusive Bonus: 580% Bonus bez zasad! w automatach do gier Baywatch Playtech ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

40 Trial Spins w Casino Secret 55X Zagraj w € 28000 Max cash out Ekskluzywny bonus w kasynie: 210 Free Spins kasyno bez depozytu na 40 Super Dice ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

370% Bonus do depozytu w Casino Secret 55X Graj przez $ 921000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: $ 210 Darmowe kasyno na Gold Miners ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

220 darmowe spiny kasyno w Casino Secret 50x Postaw € 916000 Max ekskluzywny bonus gotówkowy: EUR 3405 Bez depozytu na Wild Neon ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 470 Casino Chip w Casino Secret 45x Graj przez CasinoEUR 958000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: £ 2290 BEZ DEPOZYTU BONUS CASINO na Ji Xiang 8 ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

885% Match w kasynie w Casino Secret 55x Graj przez $ 664000 Maximum WithdrawalSpecial Bonus: £ 210 Codzienny turniej freerollowy na Archibald Orient HD ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 470 Darmowy turniej kasynowy w kasynie Secret 50X Graj przez CasinoEURO 588000 Max CashOutextra bonus: € 190 Free Cash on Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Turnieje $ 495 Casino freeroll w Casino Secret 65X Wymagania dotyczące zakładów $ 965000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 275 Free Spins już teraz w Royal Unicorn ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

785% Premia meczowa w Casino Secret 40X Graj przez CasinoEUR 484000 Maksymalna gotówka outextra: 80 Free spins bez depozytu na Sterling Silver 3D ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 99! at Casino Secret 35x Obstawianie $ 49000 Max CashOutSpecial Bonus: 180 Free Spins już teraz na kartach Joker Mrslotty Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

£ 3210 BRAK DEPOZYTU KASYNO BONUSOWE w Casino Secret 65x Obstawianie € 438000 Max Wypłata Dodatkowe bonusy kasynowe: 595% Bonus meczowy na Reel Circus ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 725 Darmowy turniej kasynowy w kasynie Secret 40X Graj przez $ 659000 Max Wypłata Dodatkowe bonusy: EURO 445 BRAK WPŁATY na Szalonych Kapeluszników ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

840% Rejestracja Kasyno Bonus w Casino Secret 35X Wymagania zakładu € 848000 Maximum Withdrawalextra bonus: EURO 460 Tournament na Run Chicken Run Gamesos Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 100 FREE CASINO CHIP w Casino Secret 60x Graj przez kasyno $ 12000 Max Wypłacaj dodatkowy bonus: 745% bonus w kasynie na Oba, Carnaval! ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe spiny 90 bez depozytu w Casino Secret 77x Graj przez Casino $ 765000 Maksymalna premia za wypłatę: $ 245 Darmowy żeton w kasynie Mexican Cook HD ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 75 Casino Chip w Casino Secret 50x Wymagania dotyczące zakładu € 265000 Maximum Z wypłatą wyjątkowy bonus: 130 Free Spins Casino w Crime Scene ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

55 FREE Spins w Casino Secret 55X Wager $ 7000 Max cash outExtra Casino Bonus: EURO 40 Online Casino Tournament na Black Dragon ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 1505 BEZ DEPOZYTU BONUS KASYNA w Casino Secret 65X Graj przez Casino $ 689000 Max WypłataDodatkowe bonusy kasynowe: 640% Najlepsza rejestracja Bonus Casino na Glorious Rome Pragmatic ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

80% Match w kasynie w Casino Secret 65X Wymagania dotyczące zakładów £ 808000 Max WypłataDodatkowy bonus do kasyna: darmowe kasyno 300 kręci się na Peek Physique ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 525 bez depozytu w Casino Secret 65x Obstawianie £ 542000 Max CashOutExtra Bonus: € 250 BEZPŁATNY KASYNO CHIP na automatach kasynowych Billyonair Amatic ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

875% Bonus powitalny w Casino Secret 55X WagerEURO 252000 Max Wypłata Ekskluzywny bonus: € 2385 Bez depozytu Kasyno Bonus w grze Magic Portals Netent Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 605 Dzienny turniej freerollowy w Casino Secret 33X WagerEur 580000 Max cash out Ekskluzywny bonus w kasynie: € 180 Darmowe kasyno na Red Baron ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

210% Rejestracja Kasyno Bonus w Casino Secret 65X Wymagania dotyczące zakładówEURO 783000 Maximum Bonus za wypłatę: $ 370 Darmowy turniej w kasynie na niewystarczających kociętach ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 835 Mobile turniej freeroll w Casino Secret 45x Graj przez Casino € 647000 Max Bonus specjalny: 11 Darmowe spiny w Knights Life ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Turniej EURO 625 w Casino Secret 50X WagerEURO 469000 Max bonus bonusowy: 650% Match Bonus Casino na Forest Fairies Multislot Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

920% Zarejestruj bonus w kasynie w Casino Secret 40X Graj przez CasinoEur 68000 Max CashOutExclusive Bonus: EUR 1111 BRAK KOSZTU DEPOZYTU na Dynamite ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe kasyno 280 obraca się w Casino Secret 65X Zagraj w Casino € 378000 Maksymalna wypłata Dodatkowe bonusy kasynowe: $ 405 Tournament on World Football Stars 2014 ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

260% Bonus od depozytu w Casino Secret 55X Wymagania dotyczące zakładu $ 536000 Maksymalna premia gotówkowa: $ 1180 BRAK KOSZTU DEPOZYTU na Diamond Trio ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 33! w Casino Secret 30X Graj przez kasyno £ 38000 Max Wypłacaj dodatkowy bonus: £ 790 Casino turnieje freeroll na Monty Pythons Spamalot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

88 Free spins bez depozytu w Casino Secret 55X Zagraj w kasynie € 833000 Max WypłataWyłączny bonus w kasynie: 30 Darmowe spiny w kasynie Bloodpact Gaming1 ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

170 Free Spins bez depozytu w Casino Secret 55X WageringEURO 507000 Maximum WithdrawalExclusive Bonus: EURO 165 Codzienny turniej freeroll na Xing Guardian ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 450 Mobilny turniej freerollowy w Casino Secret 30X Graj przez Casino € 758000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3405 NO DEPOSIT CASINO BONUS na Pharaohs Ring Novomatic Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 770 Online Casino Tournament w Casino Secret 30x Graj przez CasinoEURO 893000 Max cash outExtra Casino Bonus: € 80 Casino freeroll turniejów na Jason & s Quest ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

£ 375 Turniej w Casino Secret 45x WageringEURO 25000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: darmowe kasyno 265 kręci na Cleopatra 18 Mrslotty Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 2515 BRAK DEPOZYTU KASYNO BONUSOWE w Casino Secret 66X Postawienie $ 19000 Max Wypłata Ekskluzywny bonus: darmowe obroty 22 podczas Świąt Wielkanocnych ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Strona 1 z 31 2 3

Nierzetelne bonusy

Całkowity: 0

Niestety, nie znaleziono bonusu w kasynie