Zrzut ekranu VIP Stakes
Zapisz RSS

VIP Stakes

WPROWADZENIE: NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE I CO TWORZY TWOJE WARUNKI UŻYTKOWANIA
W niniejszych warunkach używane są następujące definicje:
„Warunki premiowe” oznaczają wszelkie warunki i / lub zasady dotyczące promocji, bonusów i ofert specjalnych, które mogą mieć zastosowanie do dowolnej części Usług od czasu do czasu

„Twoje dane kontaktowe” są takie, jak zdefiniowano w paragrafie 4

„Warunki pobierania” oznaczają wszelkie dodatkowe warunki użytkowania przez użytkownika końcowego, które Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić swoją zgodę w ramach pobierania i / lub instalacji dowolnego oprogramowania, które może pobrać w celu umożliwienia korzystania z Witryny, w tym Umowę licencyjną użytkownika końcowego Playtech, którą można znaleźć w Załączniku do niniejszych Ogólnych warunków

„Warunki ogólne” oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie

„Grupa” oznacza w odniesieniu do każdej strony, spółkę, która jest od czasu do czasu spółką zależną lub ostateczną spółką holdingową tej strony lub innej bezpośredniej lub pośredniej spółki zależnej od takiej ostatecznej spółki holdingowej.

„Polityka prywatności” oznacza politykę prywatności VIP Stakes dostępną za pośrednictwem linku Polityka prywatności

„Reguły” oznaczają Zasady obstawiania i Zasady gry mające zastosowanie w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju zakładów i / lub gier, jak określono bardziej szczegółowo w pkt 1.3.1 i 1.3.2

„Usługi” oznaczają, w stosownych przypadkach, usługi oferowane na razie przez stawki VIP za pośrednictwem strony internetowej i / lub za pomocą dowolnej aplikacji mobilnej lub tabletu.

„Warunki użytkowania” oznaczają (a) Ogólne warunki, (b) Politykę prywatności i (c) w stosownych przypadkach zgodnie z paragrafem 1.3, odpowiednie Zasady, Warunki premii i Warunki dodatkowe mające zastosowanie do Usług używanych przez Ciebie i ( d) wszelkie warunki pobierania

„Strona internetowa” oznacza stronę https://vipstakes.com lub jakąkolwiek jej stronę lub sekcję na razie

„Stawki VIP” oznaczają HighWeb Ventures NV

Używając i / lub odwiedzając dowolną sekcję Witryny lub otwierając konto w Stawach VIP za pośrednictwem Witryny, zgadzasz się przestrzegać Warunków użytkowania, a Ty odpowiednio: (a) zgadzasz się na korzystanie z komunikacji elektronicznej w celu zawierać umowy; oraz (b) zrzec się wszelkich mających zastosowanie praw lub wymogów, które wymagają podpisu odręcznego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Warunki użytkowania nie mają wpływu na Twoje prawa ustawowe.
Ponadto, jeśli grasz w jakąkolwiek grę lub stawiasz zakład za pomocą Usług lub w inny sposób korzystasz z Usług, zgadzasz się na związanie się:
zasady dotyczące wszystkich zakładów sportowych w zakładach sportowych VIP Stakes zgodnie z ogólną zakładką pomocy („Zasady dotyczące zakładów”); i
Zasady dowolnej gry, w którą grasz („Zasady gry”), zgodnie z odpowiednią ogólną kartą Pomocy, dowolną sekcją Pomocy i zakładką Reguły, w tym (bez ograniczeń):
w grach w zakładce „Kasyno”: Zasady kasyna dla odpowiedniej gry;
dla gier na zakładce „Gry”: Zasady gry dla odpowiedniej gry;
dla gier na karcie „Vegas”: Zasady Vegas dla odpowiedniej gry;
dla gier w Kasynie na żywo w zakładkach „Kasyno” i „Vegas”: Zasady Vegas i Zasady Kasyna dla odpowiedniej gry;
w odniesieniu do wszelkich nowych gier zasady mające zastosowanie do takiej gry;
wszelkie warunki premii;
wszelkie warunki pobierania; i
wszelkie inne warunki mające zastosowanie do Usług i / lub których Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić swoją zgodę w ramach Usług.
Oryginalny tekst Warunków użytkowania jest w języku angielskim, a każda ich interpretacja będzie oparta na oryginalnym tekście angielskim. Jeśli Warunki użytkowania lub dokumenty lub powiadomienia z nimi związane zostaną przetłumaczone na inny język, pierwszeństwo ma oryginalna wersja angielska.
W przypadku jakiegokolwiek konkretnego konfliktu lub niespójności pomiędzy poszczególnymi częściami Warunków korzystania stanowiących Twoją umowę z pakietami VIP, kolejność pierwszeństwa będzie następująca:
warunki premii;
Zasady dotyczące zakładów;
zasady gry;
Warunki dodatkowe;
Ogólne warunki;
Polityka prywatności; i
Warunki pobierania.
Prosimy o uważne przeczytanie Warunków użytkowania przed ich zaakceptowaniem. Po zaakceptowaniu Warunków użytkowania, wydrukuj Warunki użytkowania i przechowuj je wraz ze wszystkimi wiadomościami e-mail z potwierdzeniem, dodatkowymi warunkami, danymi transakcji, zasadami gry, zasadami uczciwej transakcji i metodami płatności odpowiednimi do korzystania z Witryny. Należy pamiętać, że Warunki użytkowania mogą ulec zmianie, jak określono w pkt 3 poniżej.
Jeśli nie wyrażasz zgody na akceptację Warunków użytkowania, nie otwieraj konta i / lub kontynuuj korzystanie z konta. Dalsze korzystanie z jakichkolwiek Usług będzie stanowiło akceptację Warunków korzystania, o których powiadomiliśmy, że obowiązują od czasu do czasu.
Warunki użytkowania regulują umowę z pakietami VIP i wejdą w życie w dniu 1st January 2014. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie sekcje Witryny podlegają Warunkom użytkowania i należy zawsze upewnić się, że korzystanie z Usług jest zgodne z Warunkami użytkowania.
WARUNKI OGÓLNE

STRONY UMOWY
Warunki użytkowania zostaną uzgodnione między Tobą a HighWeb Ventures NV (nr reg. 125776), których działalność w zakresie gier podlega regulacjom podlicencji nr. 8048 / JAZ 2013-023 wydany przez komisję gier Curacao i Highweb Services Limited, który jest odpowiedzialny za obsługę płatności online.
Strona internetowa, zawarte w niej kursy i ceny oraz Warunki użytkowania są tłumaczone na wiele języków i dlatego są przeznaczone do użytku przez obywateli odpowiednich krajów i innych krajów, które mówią tymi językami.
Odniesienia w Warunkach użytkowania do „nas”, „naszych” lub „my” są odniesieniami do:
Stawki VIP; lub
w przypadku warunków odnoszących się do środków pieniężnych przechowywanych na Twoim koncie od czasu do czasu do dowolnej firmy HighWeb Ventures NV, która posiada takie środki pieniężne jak powiernik i będzie (w stosownych przypadkach) uważana za obejmującą naszych agentów, partnerów i dostawców.

ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA
Możemy od czasu do czasu zmienić Warunki korzystania z usługi z wielu powodów, w tym (bez ograniczeń) z powodów komercyjnych, w celu przestrzegania prawa lub przepisów, w celu przestrzegania instrukcji, wskazówek lub zaleceń organu regulacyjnego lub w przypadku przyczyny związane z obsługą klienta. Najbardziej aktualne Warunki użytkowania są dostępne z linku Warunki w sekcji stopki Witryny, a data wejścia w życie jest zaznaczona w paragrafie 1.8 niniejszych Ogólnych warunków.
W przypadku, gdy chcemy wprowadzić istotne zmiany w Warunkach Użytkowania, powiadomimy Cię o takich zmianach w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, za pomocą jednej z metod określonych w paragrafie 3.3. W przypadku drobnych lub nieistotnych zmian nie możemy przekazywać Ci żadnych powiadomień o takich zmianach, dlatego zaleca się regularne przeglądanie Warunków użytkowania za pośrednictwem linku Warunki w Witrynie.
Jeśli dokonamy zmian w Warunkach Użytkowania, o których chcemy Cię powiadomić, zrobimy to za pomocą takiego sposobu powiadomienia, jaki według naszego uznania uznamy za właściwy, który może obejmować:
e-mail (na adres e-mail, który wcześniej nam przekazałeś);
wiadomość do Twojej skrzynki odbiorczej na stronie internetowej; lub
zawiadomienie na stronie internetowej
i możemy, według naszego uznania, zaprosić Cię do zaakceptowania nowych Warunków użytkowania, klikając „tak” lub „Akceptuję”, zaznaczając pole wyboru lub inną podobną metodę potwierdzenia przez Ciebie. Jeśli przekażesz nam takie potwierdzenie lub nadal będziesz korzystać z Witryny lub po powiadomieniu zgodnie z niniejszym punktem 3, od tego czasu będziesz uważał, że zaakceptował i jest związany nowymi Warunkami użytkowania, w tym (dla unikanie wątpliwości) wszelkie uzupełnienia, usunięcia, zmiany lub inne zmiany tożsamości Stawek VIP, niezależnie od tego, czy przeczytałeś zmienione Warunki użytkowania. Jeśli jakakolwiek zmiana jest dla Ciebie nie do przyjęcia, możesz zaprzestać korzystania z Usług i / lub zamknąć Konto, stosując się do paragrafu 12 niniejszych Ogólnych warunków.

OTWIERANIE KONTA
Aby postawić zakład lub zagrać w grę za pomocą Usług, musisz otworzyć konto w stawkach VIP („Twoje konto” lub „Konto”).
Aby otworzyć Twoje konto do korzystania z Usług, możesz:
skontaktuj się z działem obsługi klienta;
kliknij Dołącz teraz na stronie internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie;
otworzyć za pomocą innej metody otwierania Konta, co jakiś czas będą oferowane przez VIP Stakes.
Twoje Konto będzie obsługiwane przez Stawki VIP lub przez inną firmę w jego Grupie w imieniu własnym i / lub odpowiedniej firmy HighWeb Ventures NV, z którą zawarłeś umowę.
Kiedy otworzysz swoje konto Zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, w tym Twojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia oraz odpowiednich danych kontaktowych, w tym adresu, numeru telefonu i adresu e-mail („Twoje dane kontaktowe”). Od czasu do czasu możesz aktualizować swoje dane kontaktowe, kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem strony zarządzania moim kontem w witrynie lub w inny sposób, który od czasu do czasu oferowany jest przez stawki VIP.
Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje dane kontaktowe były używane przez nas i naszych partnerów biznesowych w celu skontaktowania się z Tobą w celu poinformowania Cię o informacjach marketingowych dotyczących innych naszych towarów, produktów lub usług lub naszych partnerów biznesowych, proszę wskazać, że tak jest zaznaczając odpowiednie pole zgodnie z instrukcją, gdy otwierasz konto na stronie internetowej lub informujesz dział obsługi klienta
Otwierając Twoje konto, gwarantujesz, że:
Rozumiesz i akceptujesz ryzyko, że korzystając z Usług możesz, oprócz wygrania pieniędzy, stracić pieniądze;
Jesteś (a) w wieku 18 i (b) powyżej wieku, w którym uprawianie hazardu lub działalność hazardowa są legalne na mocy prawa lub jurysdykcji, która dotyczy Ciebie („Odpowiedni Wiek”);
hazard nie jest nielegalny na terytorium, na którym mieszkasz;
Jesteś prawnie zdolny do zawierania umów;
Nie zostałeś wykluczony z hazardu; i
Nie masz jeszcze konta zamkniętego przez nas na żadnej ze stron obsługiwanych przez naszą Grupę lub na Twoje żądanie zgodnie z pkt 33 (Odpowiedzialna gra / Hazard).
Twoje konto musi być zarejestrowane we własnych, poprawnych, imionach i danych osobowych, i może być wydane tylko raz dla Ciebie i nie może być duplikowane przez żadną inną osobę, rodzinę, gospodarstwo domowe, adres (pocztowy lub IP), adres e-mail lub inne środowisko, w którym komputery są udostępniane (np. szkoły, miejsca pracy, biblioteki publiczne itp.), komputer (lub inne urządzenie dostępowe) i / lub konto w odniesieniu do Usług. Wszelkie inne konta, które otwierasz u nas lub które są w korzystnym posiadaniu Użytkownika w związku z Usługami, będą „Duplikatami Kont”. Możemy zamknąć dowolne zduplikowane konto (ale nie jesteśmy do tego zobowiązani). Jeśli zamkniemy zduplikowane konto:
wszystkie bonusy, darmowe zakłady i wygrane uzyskane z takich bonusów i darmowych zakładów uzyskanych przy użyciu tego Duplikatu Konta zostaną unieważnione i przepadną;
możemy, według naszego wyłącznego uznania, unieważnić wszystkie wygrane i zwrócić wszystkie depozyty (pomniejszone o kwoty związane z nieważnymi wygranymi) dokonane w odniesieniu do tego Duplikatu Konta i, w zakresie nieodzyskanym przez nas z odpowiedniego Duplikatu Konta, wszelkie kwoty, które mają być zwrócone nam przez Ciebie w związku z Duplikatem Konta może zostać odzyskane przez nas bezpośrednio z dowolnego innego Konta Użytkownika (w tym z każdego innego Zduplikowanego Konta); lub
możemy, według naszego wyłącznego uznania, zezwolić na korzystanie z Duplikatowego Konta za ważne, w którym to przypadku wszystkie straty i stawki złożone przez lub dla Ciebie za pośrednictwem Duplikatu Konta zostaną przez nas zatrzymane.

WERYFIKACJA TWOJEJ TOŻSAMOŚCI; WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRĘDKOŚCI PIENIĘDZY
Gwarantujesz, że:
nazwa i adres podany przy otwieraniu konta są poprawne; i
Jesteś prawowitym właścicielem pieniędzy, które w dowolnym momencie wpłacasz na swoje konto.
Wyrażając zgodę na Warunki Użytkowania, upoważniasz nas do przeprowadzania od czasu do czasu wszelkich takich weryfikacji, ponieważ możemy wymagać od nas samych lub być zobowiązani przez strony trzecie (w tym między innymi organy regulacyjne) do potwierdzenia tych faktów („ Czeki"). Zgadzasz się, że od czasu do czasu, na naszą prośbę, możesz być zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich takich informacji, które nam przekazałeś, w tym w odniesieniu do wszelkich wpłat dokonanych przez Ciebie na Twoje konto.
Chociaż od czasu do czasu podejmujemy jakiekolwiek Kontrole, możemy ograniczyć Cię do wycofywania środków z Twojego Konta i / lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub niektórych części Witryny. Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy ponownie przeprowadzać kontrole ze względów regulacyjnych, bezpieczeństwa lub innych powodów biznesowych. Jeśli takie ograniczenia powodują problem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do skontaktowania się z Tobą i poproszenia Cię o dostarczenie dalszych informacji bezpośrednio w celu wypełnienia czeków. W tym celu będziemy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, do zażądania od Ciebie dostarczenia nam poświadczonego dowodu tożsamości lub innego równoważnego poświadczonego dokumentu tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem Twojej jurysdykcji lub w inny sposób, dowodem adresu, rachunkami za media, danymi bankowymi, wyciągi bankowe i referencje bankowe. Dopóki takie informacje nie zostaną dostarczone zgodnie z naszą satysfakcją, możemy uniemożliwić podjęcie jakichkolwiek działań przez Użytkownika w związku z Kontem lub możemy, w przypadku gdy mamy uzasadnione przekonanie, że świadomie niepoprawne informacje zostały dostarczone przez Użytkownika, należy zachować dowolną kwotę zdeponowaną na Koncie zamknięcie konta przez nas.
Korzystanie z witryny może być przestępstwem dla osób w odpowiednim wieku. Jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że jesteś odpowiednim wiekiem, możemy zawiesić Twoje konto do czasu, gdy będziemy w stanie potwierdzić, że jesteś odpowiednim wiekiem. Jeśli później udowodnisz, że byłeś w odpowiednim wieku w momencie dokonywania przez nas jakichkolwiek transakcji hazardowych lub gier, to:
Twoje konto zostanie zamknięte;
wszystkie transakcje dokonane w czasie, gdy byłeś nieletni, zostaną unieważnione, a wszystkie powiązane środki zdeponowane przez Ciebie zostaną zwrócone za pomocą metody płatności zastosowanej do zdeponowania takich środków, tam gdzie to możliwe;
wszelkie depozyty złożone w okresie, gdy byłeś w odpowiednim wieku, zostaną ci zwrócone; i
wszelkie wygrane, które naliczyłeś w czasie, gdy byłeś w odpowiednim wieku, przepadną na Ciebie (i mogą zostać potrącone z kwoty każdej wpłaty zwróconej zgodnie z paragrafem 5.5.3 i zwrócisz nam na żądanie takie środki, które zostały wycofane z Twojego konta.

NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, PIN i INFORMACJE DLA KLIENTA
Po otwarciu konta, musisz podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby uniknąć ujawnienia (celowo lub przypadkowo) swojej nazwy użytkownika, hasła i / lub numeru konta komukolwiek innemu, w tym zapewnienia, że ​​aktualne oprogramowanie zabezpieczające zostanie pobrane na Twój komputer.
Wszystkie transakcje dokonane w przypadku, gdy Twoja nazwa użytkownika i hasło oraz / lub numer konta zostały wprowadzone poprawnie, będą uważane za ważne, niezależnie od tego, czy zostały autoryzowane przez Ciebie, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w przypadku ujawnienia nazwy użytkownika, hasła lub numer konta komukolwiek innemu (celowo lub przypadkowo).
Jeśli utraciłeś lub zapomniałeś dane swojego konta lub masz powody, by sądzić, że takie dane są znane nieupoważnionej osobie trzeciej, skontaktuj się z nami natychmiast w celu wymiany za pośrednictwem działu obsługi klienta, którego szczegóły można znaleźć w sekcji pomocy na stronie internetowej .

DEPOZYTY I WYCOFANIA Z TWOJEGO KONTA
Jeśli chcesz wziąć udział w Usługach, musisz wpłacić pieniądze na swoje konto z konta lub źródła, którego jesteś właścicielem konta. Takie środki pieniężne mogą (z zastrzeżeniem ust. 5) zostać wykorzystane przez Ciebie do obstawiania zakładów lub grania w gry. Dalsze szczegóły dotyczące wpłat, wypłat i przelewów środków można znaleźć na stronie Depozyt w sekcji Pomoc w Witrynie. Jeśli używasz metody płatności, w odniesieniu do której nie jesteś posiadaczem konta, zastrzegamy sobie prawo do traktowania każdego depozytu na koncie jako nieważnego (i wszelkich wygranych wynikających z takiego depozytu jako nieważne) do czasu pomyślnego ukończenia wszystkich odpowiednich czeków .
Wszystkie depozyty na prawdziwe pieniądze muszą zostać postawione na czas 1 przed dokonaniem wypłaty. Na przykład. Jeśli wpłacisz € 20, musisz postawić zakład o wartości 20, zanim będzie można zażądać wypłaty. Stawki VIP zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości 10% w przypadku, gdy gracz zażąda wypłaty bez obrotu konta użytkownika równego lub większego niż kwota zdeponowanych środków.
Po zażądaniu wypłaty wszystkie aktywne bonusy i wszelkie wygrane uzyskane ze środków bonusowych lub promocji zostaną usunięte z Twojego konta
Ponadto zgadzasz się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych, cofać ani w żaden inny sposób anulować żadnych wpłat na Twoje Konto, ani w żadnym takim przypadku zwrócić i zrekompensować nam niezapłaconych depozytów, w tym wszelkich wydatków poniesionych przez nas w procesie pobierania depozytu. Aby uniknąć wątpliwości, Twoje Konto nie będzie używane przez Ciebie jako konto bankowe, a jeśli dowiemy się o wpłatach i wypłatach z Twojego Konta bez współmiernych zakładów lub gier, zastrzegamy sobie prawo do odliczenia opłaty administracyjnej (czy nie zamykamy lub zawieszamy konta).
Twoje konto nie jest kontem bankowym i dlatego nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane lub w inny sposób chronione przez jakikolwiek depozytowy lub bankowy system ubezpieczeń lub inny podobny system ubezpieczeniowy. Wszelkie pieniądze zdeponowane u nas na Twoim koncie nie będą przyciągać żadnych odsetek. Środki pieniężne zdeponowane u nas są przechowywane na zwykłym rachunku bankowym i / lub rachunku zastrzeżonym na rzecz udziałów VIP lub innej firmy HighWeb Ventures NV, która przechowuje środki pieniężne na koncie powierniczym dla Ciebie i innych osób uprawnionych. W związku z tym, w przypadku naszej niewypłacalności, byłbyś uprawniony do żądania wszelkich środków pieniężnych utrzymywanych na zaufaniu dla Ciebie na takim rachunku, ale nie miałbyś żadnej ochrony w ramach jakiegokolwiek ustawowego systemu gwarancji depozytów.
Możemy w dowolnym momencie wyrównać wszelkie dodatnie saldo na Twoim koncie przed jakąkolwiek kwotą należną od Ciebie (w tym pod Duplikatem Konta) jakiejkolwiek innej firmie w ramach HighWeb Ventures NV (niezależnie od tego, czy nastąpiło naruszenie Warunków użytkowania) , w tym (bez ograniczeń), gdzie ponownie rozliczamy jakiekolwiek zakłady lub zakłady zgodnie z paragrafem 4.7 (Duplicate Accounts), paragraf 12 (Collusion, Cheating, Fraud and Criminal Activity) lub paragraf 19 (Błędy lub pominięcia).
W zakresie wymaganym przez lokalne prawo lub podatki lub inne organy Jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie swoich wygranych i strat wynikających z Usług.
Możesz ustawić limit wpłat na swoje konto w dowolnym dniu. Limit ten nie może zostać zwiększony bez podania nam dwudziestu czterech godzin na powiadomienie o chęci zwiększenia limitu depozytu i tylko wtedy, gdy upłynęło dwadzieścia cztery godziny od zgłoszenia prośby o taki wzrost, zastosowanie ma podwyżka. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustanawiania limitu wpłat, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub (w przypadku konta na stronie internetowej) ustaw limit za pośrednictwem strony internetowej, klikając Moje konto, a następnie Zaktualizuj dane konta. Wszelkie potwierdzone obniżki limitu depozytu będą miały natychmiastowy skutek.
Z zastrzeżeniem paragrafu 13 (Zamknięcie konta; itp.), Możesz zażądać wypłaty środków z konta w dowolnym momencie, pod warunkiem że:
wszystkie płatności dokonane na Twoje konto zostały potwierdzone jako rozliczone, a żadne nie zostały zwrócone, odwrócone lub w inny sposób anulowane;
wszelkie Czeki, o których mowa w paragrafie 5 powyżej, zostały przez nas zrealizowane; i
Przestrzegałeś wszelkich innych odpowiednich warunków wypłaty mających wpływ na Twoje konto (np. Wszelkie obowiązujące warunki premii).
Minimalna kwota pojedynczej wypłaty to 25 EUR / USD.
W przypadku każdej zatwierdzonej przez nas wypłaty, pod warunkiem, że podasz nam wystarczające informacje o tym, w jaki sposób środki powinny zostać przekazane Tobie, zwrócimy Ci odpowiednie środki zgodnie z paragrafem 7.7 (pomniejszone o poniesione opłaty lub inną kwotę wymaganą do odliczenia od Twojej wypłaty w celu zastosowania się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa).
Postaramy się uwzględnić Twoją prośbę dotyczącą metody płatności i waluty płatności Twojej wypłaty. Nie można tego jednak zagwarantować. W związku z tym możemy przetwarzać i wypłacać wypłaty w innej formie płatności niż żądana przez Ciebie, na przykład za pośrednictwem różnych dostawców płatności, przelewu bankowego lub przelewu bankowego (wszelkie opłaty związane z odpowiednimi metodami płatności są określone w zakładce Wypłaty w Stronie internetowej). Podobnie, w niektórych przypadkach, walutą Twojej wypłaty nie może być waluta, w której dokonano wpłaty lub która została zamówiona przez Ciebie w inny sposób, aw okolicznościach, w których musimy dokonać konwersji depozytów między różnymi walutami, kurs wymiany zastosowany przez nas jest jak podano w zakładce Pomoc na stronie internetowej.
Będziemy przechowywać środki na rachunku depozytowym i / lub rachunku zastrzeżonym, o którym mowa w pkt 7.3, jako powiernika dla Ciebie, a nie jako bankier lub dłużnik. W związku z tym, niezależnie od wszelkich innych postanowień Warunków użytkowania, będziemy zajmować się Twoimi pieniędzmi jako powiernikiem, a żadne takie postanowienie nie stworzy ani nie spowoduje zobowiązania ze strony VIP Stakes (lub jakiejkolwiek innej firmy HighWeb Ventures NV) do spłacić pieniądze Tobie jako dłużnikowi.
Opłata za nieaktywne konto. Jeśli nie korzystasz z Konta w celu obstawiania lub grania, dokonywania depozytu, wypłaty lub przelewu lub jeśli jest inaczej nieaktywny, przez okres co najmniej 24 kolejnych miesięcy będzie to „Konto nieaktywne”. Wszystkie nieaktywne konta będą obciążone opłatą za nieaktywne konto, której szczegóły można znaleźć w sekcji Pomoc na stronie. Powiadomimy Cię, gdy Twoje Konto stanie się Kontem Nieaktywnym i przynajmniej 14 dni przed odliczeniem od niego Opłaty za Konto Nieaktywne.
Maksymalna wygrana tygodniowo za pośrednictwem tej strony internetowej to € 10,000 lub równowartość w innej walucie. O ile nie zostanie to wyraźnie upoważnione przez nas na piśmie, Gracz może wypłacić € 10,000 tylko ze swojego Konta w dowolnym okresie dnia 30.

KORZYSTANIE Z PRAWNEJ STRONY INTERNETOWEJ
Dostęp do Witryny lub korzystanie z niej za pośrednictwem Witryny może nie być legalne dla niektórych lub wszystkich mieszkańców lub osób w niektórych krajach. Nie zamierzamy, aby Witryna była wykorzystywana do zakładów, gier lub innych celów przez osoby w krajach, w których takie działania są nielegalne, co obejmuje Stany Zjednoczone Ameryki i te terytoria wymienione na karcie Pomoc w Witrynie. Fakt, że Witryna jest dostępna w jakimkolwiek takim kraju lub pojawia się w oficjalnym języku dowolnego takiego kraju, nie może być interpretowany jako oświadczenie lub gwarancja w odniesieniu do legalności lub braku dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz dokonywanie wpłat lub otrzymywanie jakichkolwiek wygranych z Twojego konta. Dostępność Witryny nie stanowi oferty, zaproszenia ani zaproszenia do korzystania z lub obstawiania zakładów, gier lub innych usług w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działania są zakazane przez prawo.
Twoim obowiązkiem jest określenie prawa obowiązującego w miejscu, w którym jesteś obecny. Powinieneś upewnić się, że będziesz działał zgodnie z prawem w swojej jurysdykcji podczas otwierania Konta i / lub korzystania z Witryny, a Ty reprezentujesz, gwarantujesz i zgadzasz się, że to zrobisz.
Jeśli stanie się dla nas oczywiste, że jesteś rezydentem w kraju, w którym korzystanie z Witryny nie jest legalne, mamy prawo natychmiast zamknąć Twoje Konto, w którym to przypadku saldo na Rachunku w dniu takiego zamknięcia będzie zwrócone Tobie tak szybko, jak to będzie możliwe dla nas.
Ze względu na przepisy prawne gry kasynowe VIP Stakes nie są dostępne dla graczy z następujących terytoriów: Białoruś, Francja, Węgry, Łotwa, Litwa, Portugalia, Singapur, Królestwo Niderlandów (Holandia, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia i St Martin), Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Ze względu na różnorodność dostawców oprogramowania reprezentowanych w stawkach VIP, niektóre katalogi gier mogą nie być dostępne dla dodatkowych krajów:
Katalog „Casino”:

1 × 2 Gry do gier - Australia, Curacao, Francja, Iran, Irak, Holandia, Stany Zjednoczone.

Dynamicznie rozwijające się gry - Belgia, Kajmany, Iran, Irak, Izrael, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Singapur, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki oraz wszystkie terytoria i posiadłości, będące Wyspami Dziewiczymi Stanów Zjednoczonych, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Guam, Puerto Rico, Wyspy Marianas i Samoa Amerykańskie, Watykan.

Gry ELK Studios - Afganistan, Algieria, Angola, Australia, Bośnia i Hercegowina, Kanada, region Krymu, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Ekwador, Gujana, Iran, Irak, Lao PDR, Birma, Panama, Papua Nowa Gwinea, Sudan, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki, jej terytoria i posiadłości, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Gry endorficzne - Australia.

Gry HABANERO - Cypr, Francja, Filipiny, Singapur, RPA, Tajwan, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Gry iSoftBet - Afganistan, Antigua i Barbuda, Belgia, Kuba, Dania, Francja, Polinezja Francuska, Iran, Irak, Izrael, Włochy, Liechteinstein, Litwa, Luksemburg, Makau, Antyle Holenderskie, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Sudan, Syria, Wielka Brytania Kingdom, United States.

Gry Microgaming - Australia, Belgia, Dania, Francja, Włochy, Singapur, Południowa Afryka, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Blokujemy także licencjonowane gry i programy progresywne dla Turcji.

Mr.Slotty games - Lithuania, United States.

Gry multislotowe - Australia, Bahamy, Belgia, Kajmany, Czechy, Dania, Francja, Węgry, Iran, Irak, Izrael, Włochy, Korea Północna, Polska, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Watykan Miasto.

Gry NetEnt - Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Belgia, Bułgaria, Kambodża, Kanada, Dania, Ekwador, Estonia, Francja, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Włochy, Kuwejt, Lao, Łotwa, Litwa, Mehico, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Portugalia, Rumunia, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Jemen, Zimbabwe.

Gry do gier NextGen - Afganistan, Algieria, Angola, Australia, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Krym, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Ekwador, Gujana, Iran, Irak, Lao PDR, Birma, Panama, Papua Nowa Gwinea, Sudan, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki, jej terytoria i posiadłości, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Gry Playson - Australia.

Pragmatic Play games - Australia, Dania, Francja, Gibraltar, Izrael, Włochy, Rumunia, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Gry VGS (BetConstruct) - obowiązują ograniczenia wymienione w punkcie 8.4.

Zeus Play: Dania, Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania.
Katalog „Live Casino 1” - Argentyna, Australia, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Antyle Holenderskie, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

Katalog „Live Casino” - Argentyna, Australia, Belgia, Kanada, Dania, Francja, Włochy, Singapur, RPA, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
WPROWADZANIE ZAKŁADU I / LUB GRY Z WYKORZYSTANIEM USŁUG
Aby postawić zakład lub uzyskać dostęp do usługi, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Pomoc.
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że szczegóły każdego zakładu, stawki lub podobnej transakcji, które złożysz przy użyciu Usług („Transakcja”) są poprawne w następujący sposób:
podczas korzystania z Witryny (bezpośrednio, za pośrednictwem aplikacji lub w inny sposób) zgodnie z odpowiednimi zasadami zakładów lub zasadami gry, stosownie do przypadku; i
Dostęp do historii transakcji możesz uzyskać, klikając Moje konto na stronie internetowej lub za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta (w tym poprzez otrzymanie pisemnego oświadczenia).
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części dowolnej Transakcji żądanej przez Użytkownika w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania lub w przypadku naruszenia Warunków użytkowania. Żadna transakcja nie jest akceptowana przez nas, dopóki nie podasz odpowiedniego potwierdzenia (lub w inny sposób zostało przez nas zaakceptowane) zgodnie z paragrafem 9.2. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy transakcja została pomyślnie przyjęta, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Po zaakceptowaniu przez nas Transakcji nie możesz anulować transakcji, chyba że uzgodnimy inaczej.
Możemy, według naszego uznania (i pod warunkiem, że ani Ty, ani my nie uzyskamy żadnej nieuczciwej przewagi), zdecydujcie się zaakceptować zakład, mimo że odpowiednie wydarzenie się rozpoczęło. W odniesieniu do gier odpowiednia karta Reguły określa punkt, w którym żadne dalsze stawki nie zostaną przez nas zaakceptowane.
Możemy anulować lub zmienić Transakcję zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 (Weryfikacja Twojej tożsamości), paragraf 12 (Zmowa, oszustwo, oszustwo i działalność przestępcza) lub paragraf 19 (Błędy lub pominięcia).

ZDALNE GRY LUB ZAKŁADANIE
W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług za pośrednictwem elektronicznej formy komunikacji Należy pamiętać, że:
W związku z korzystaniem z Witryny w celu obstawiania zakładów lub grania w gry:
Użytkownik może korzystać z połączenia lub sprzętu, który jest wolniejszy niż taki sprzęt używany przez innych, a to może mieć wpływ na wydajność w krytycznych wydarzeniach w czasie oferowanych za pośrednictwem Witryny;
Mogą wystąpić wady systemu, błędy, błędy lub przerwy w działaniu usługi, które zostaną rozwiązane zgodnie z pkt 18 (awaria IT);
Zasady Gry dla każdego wydarzenia lub gry oferowanej za pośrednictwem Witryny są dostępne i powinny być przez Ciebie rozważone przed skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny; w związku z korzystaniem z Usług, jeśli obstawiasz wydarzenie „w trakcie”, nie możesz w żadnym odpowiednim momencie widzieć ani w inny sposób otrzymywać najbardziej aktualnych informacji dotyczących odpowiednie wydarzenie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek poniesione straty lub koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku opóźnienia w przekazywaniu informacji dotyczących jakiegokolwiek zdarzenia „w trakcie”.

KSIĄŻKA SPORTOWA
Te zasady stanowią porozumienie między nami a naszymi członkami. Rejestracja u nas jest traktowana jako akceptacja tych zasad.
Członkowie są w pełni odpowiedzialni za zapewnienie dokładności danych kontaktowych i płatności w każdym momencie.
Akceptujemy zakłady od osób w wieku 18 i starszych, i możemy poprosić o dowód wieku w dowolnym momencie. Członkowie mogą zawiesić swoje konto do czasu dostarczenia takiego dowodu.
Członkowie muszą zachować poufność swoich danych wrażliwych przez cały czas. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są już poufne, musisz nas natychmiast poinformować, ponieważ każda czynność konta jest Twoją odpowiedzialnością.
Umieszczone i potwierdzone zakłady nie mogą być zmieniane ani anulowane.
Członkowie są odpowiedzialni za zapewnienie, że obstawianie zakładów jest dozwolone w ich kraju zamieszkania.
Członkowie mogą składać zakłady tylko na naszej stronie internetowej. Próba postawienia zakładu w jakikolwiek inny sposób nie zostanie zaakceptowana.
Zakłady lub dowolna część zakładu mogą zostać anulowane i / lub odrzucone w dowolnym momencie przed danym wydarzeniem bez powiadomienia.
Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec wszelkim formom oszustw w zakładach. Każdy członek lub grupa członków, którzy złożyli zakłady w taki sposób, aby nas oszukiwać, będzie miała zawieszone konta i unieważnione zakłady, niezależnie od tego, czy zakłady zostaną rozliczone, czy nie.
Możemy unieważnić zakłady, które zostały zaakceptowane, gdy na koncie nie było wystarczających środków na pokrycie zakładu, Płatności, które zostaną następnie anulowane przez procesora płatności, spowodują anulowanie zakładów.
Wszelkie środki zaksięgowane na błędnym koncie członkowskim należy natychmiast zgłosić do nas. Wszelkie wygrane pochodzące z takich funduszy zostaną przez nas unieważnione i odzyskane.
Niniejsze Warunki są przedstawione w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności niniejszych Warunków w innych językach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
Wiele kont jest niedozwolonych. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich zakładów i zamknięcia wszystkich kont, które zostały zduplikowane.
Zakłady mogą być ustawione do reklamowanego czasu rozpoczęcia. Wszelkie zakłady postawione i zaakceptowane po czasie rozpoczęcia imprezy będą uważane za nieuczestniczące.
Zakłady dotyczące różnych wyborów w ramach tego samego wydarzenia, na które wpływ ma wynik jednego lub innego, nie będą akceptowane i zostaną unieważnione w przypadku przypadkowej akceptacji.
„Zakłady” zostaną rozliczone zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiają się na kuponie, dopóki nie zostaną wykorzystane przyznane środki. W przypadku, gdy te środki są niewystarczające do ukończenia lub kontynuowania zakładu, przedmiotowy wybór zostanie rozliczony zgodnie z dostępną kwotą.
Ciężko pracujemy, aby utrzymać dokładność przez cały czas, ale czasami występują błędy. Nie bierzemy odpowiedzialności za takie błędy, aw takich przypadkach, gdy ceny zostaną naruszone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody / straty wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub powiązanych treści, w tym opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, utratę / uszkodzenie danych, awarię linii / komunikacji, niewłaściwe użycie strony internetowej lub powiązanych treści lub jakiekolwiek błędy / pominięcia na stronie internetowej lub powiązane treści.
Maksymalna wygrana na członka dziennie za pośrednictwem tej strony internetowej wynosi 10000 lub równowartość w innej walucie.
Minimalna kwota zakładu wynosi € 0.10.
Maksymalna kwota zakładu za jedno wydarzenie wynosi 100.00 lub równowartość w innych walutach.
Możemy zaoferować niższe kursy na niektóre typy zakładów niż oferowane na single.
Członkowie powinni prowadzić rejestr wszystkich transakcji, zasad gry, zasad anulowania i usług płatniczych do wykorzystania w przyszłości.
Zakłady są przetwarzane i uznawane za aktywne po ich złożeniu i potwierdzeniu odbioru.
Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje wyświetlane na stronie internetowej były dokładne, ale powinny być wykorzystywane wyłącznie jako wskazówki. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w szczegółach wydarzenia. Członkowie powinni zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi zakładów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozliczeń zakładów w takich okolicznościach.
Członkowie mogą obstawiać zakłady, gdy tylko środki zostaną pomyślnie dodane do ich konta.
Członkowie akceptują, że możemy wykorzystać imię, nazwę użytkownika i kraj zamieszkania znaczących zwycięzców w celach reklamowych. We wszystkich innych przypadkach dane członków pozostaną poufne.
Zakłady dotyczące wydarzeń, które zostaną później anulowane, zostaną unieważnione, a pieniądze zostaną zwrócone.
Oferty członkowskie są ograniczone do jednego na osobę, rodzinę, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta płatniczego i komputer. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ofert od dowolnego członka lub grupy członków.
Konto użytkownika jest uważane za unikalne w odniesieniu do Twojego imienia i danych osobowych i może być używane tylko przez Ciebie. Pod żadnym pozorem nie można go powielać. W przypadku zduplikowanych kont możemy zamknąć takie konto i:
Anuluj i utrac wszystkie bonusy, darmowe zakłady i wygrane
Zwróć wszystkie depozyty mniej unieważnionych wygranych
Odzyskaj wszelkie inne środki z innych zduplikowanych kont
W przypadku zakładów postawionych na niepoprawne ceny, zakłady będą nadal obowiązywać, ale zostaną rozliczone po zmienionej cenie.
W przypadku członków posiadających zarówno saldo bonusowe, jak i saldo na prawdziwe pieniądze, środki na prawdziwe pieniądze zostaną wykorzystane jako pierwsze. W przypadku, gdy depozyt, który spowodował premię, plus wszelkie wygenerowane wygrane, zostanie przeniesiony do kasyna przed spełnieniem wymagań dotyczących rolowania 2x, zostanie to uznane za próbę manipulacji bonusem, co spowoduje anulowanie premii i powiązanych wygranych.
Wszelkie manipulacje bonusami spowodują odzyskanie premii i związanych z nią wygranych z kont członkowskich.
Te warunki będą aktualizowane od czasu do czasu i obowiązkiem członków jest regularne sprawdzanie takich aktualizacji.

COLLUSION, CHEATING, FRAUD I AKTYWNOŚĆ KRYMINALNA
Następujące praktyki (lub dowolne z nich) w odniesieniu do Usług:
- nadużywanie bonusów lub innych promocji; i / lub
- wykorzystywanie nieuczciwych czynników zewnętrznych lub wpływów (powszechnie znane jako oszustwo); i / lub
- nieuczciwą przewagę (jak określono w paragrafie 12.5.3);
- otwieranie dowolnych Duplikatów Kont; i / lub
- podejmowanie nieuczciwych praktyk lub działalności przestępczej (zgodnie z definicją w pkt 12.5),
- stanowią „Zabronione praktyki” i są niedozwolone i będą stanowić istotne naruszenie Warunków użytkowania. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec takim praktykom i wykryć je oraz zidentyfikować odpowiednich graczy, których to dotyczy. Z zastrzeżeniem powyższego nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku jakichkolwiek Praktyk zabronionych, a wszelkie działania podejmowane w związku z tym będą według naszego uznania.
Jeśli podejrzewasz, że dana osoba jest zaangażowana w jakąkolwiek zabronioną praktykę, powinieneś jak najszybciej zgłosić to nam, wysyłając e-mail lub telefonując do działu obsługi klienta.
Zgadzasz się, że nie będziesz uczestniczyć ani być połączonym z jakąkolwiek formą Zabronionych Praktyk w związku z Twoim dostępem do Usług lub korzystaniem z nich.
Jeśli:
mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że uczestniczyłeś lub byłeś połączony z jakąkolwiek formą Praktyki Zabronionej (a podstawą naszego przekonania będzie wykorzystanie przez nas (oraz przez naszych partnerów do gier i innych dostawców) oszustwa, oszustwa oraz praktyki wykrywania zmowy, które są stosowane w branży hazardu i gier w danym czasie); lub
Obstawiłeś zakłady i / lub grałeś w gry online z jakimkolwiek innym dostawcą usług hazardowych online i podejrzewasz (w wyniku takiej gry) jakąkolwiek zakazaną praktykę lub inną niewłaściwą działalność; lub
zdajemy sobie sprawę, że „obciążyłeś” lub odmówiłeś jakichkolwiek zakupów lub wpłat dokonanych na Twoje konto; lub
Bankrutujesz lub postępujesz analogicznie w dowolnym miejscu na świecie, a następnie (w związku z zawieszeniem i / lub zamknięciem Konta) będziemy mieć prawo, w odniesieniu do Twojego Konta (i / lub innego konta posiadanego przez Ciebie) w firmie HighWeb Ventures NV) wstrzymać całość lub część salda i / lub odzyskać z konta kwotę wszelkich wpłat, wypłat, premii lub wygranych, na które wpływ miały lub są w jakikolwiek sposób związane z którymkolwiek z nich zdarzenie (-a) rozważane w tym akapicie 12.4. Prawa określone w niniejszym paragrafie 12.4 pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw (w tym wszelkich praw zwyczajowych), które możemy mieć przeciwko Tobie, na podstawie Warunków użytkowania lub w inny sposób.
Dla celów tego paragrafu 12:
„oszukańcza praktyka” oznacza każdą nieuczciwą działalność prowadzoną przez Ciebie lub przez jakąkolwiek osobę działającą w Twoim imieniu lub w zmowie z Tobą i obejmuje, bez ograniczeń: (a) fałszywe obciążenia zwrotne; (b) wykorzystanie przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę, która uczestniczyła w tej samej grze co Ty w dowolnym momencie, skradzionej, sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej, jako źródła funduszy; (c) zmowa z Tobą z innymi w celu uzyskania nieuczciwej przewagi (w tym poprzez systemy premii lub podobne zachęty oferowane przez nas); (d) wszelkie próby rejestracji fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o koncie; (e) wszelkie faktyczne lub usiłowane przez Ciebie działania, które zostały przez nas uznane za nielegalne w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji, dokonane w złej wierze lub mające na celu oszukanie nas i / lub obejście wszelkich ograniczeń umownych lub prawnych, niezależnie od tego, czy takie działanie lub próba działania faktycznie powoduje jakiekolwiek szkody lub szkody;
„działalność przestępcza” obejmuje, między innymi, pranie pieniędzy i każde przestępstwo zgodnie z ustawą o grach hazardowych; i
„nieuczciwa przewaga” obejmuje między innymi:
wykorzystywanie błędu, luki lub błędu w oprogramowaniu naszej lub jakiejkolwiek strony trzeciej używanym przez Użytkownika w związku z Usługami (w tym w odniesieniu do dowolnej gry);
korzystanie z zautomatyzowanych graczy („botów”) lub innego oprogramowania lub systemów analitycznych 3rd; lub
wykorzystywanie przez Ciebie „Błędu” zdefiniowanego w paragrafie 18.1, w każdym przypadku na Twoją korzyść i / lub na niekorzyść nas lub innych.
Wykonując którekolwiek z naszych praw wynikających z paragrafu 11.4 w związku z Praktyką zabronioną, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić przestrzeganie naszych praw i innych zobowiązań prawnych w sposób sprawiedliwy dla Ciebie i naszych innych klientów.
Zastrzegamy sobie prawo do informowania odpowiednich organów, innych operatorów gier hazardowych online lub innych dostawców usług internetowych i banków, firm obsługujących karty kredytowe, dostawców płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych o Twojej tożsamości i wszelkich podejrzewanych przez Ciebie zakazanych praktykach, a Ty będziesz współpracować w pełni z nami, aby zbadać każdą taką działalność.

ZAMKNIĘCIE KONTA; ROZWIĄZANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA
ZAMKNIĘCIE I ROZWIĄZANIE PRZEZ CIEBIE

Pod warunkiem, że Twoje Konto nie wykaże, że saldo jest należne nam, masz prawo zamknąć Konto i wypowiedzieć Warunki korzystania z usługi w terminie nie krótszym niż powiadomienie 24 o godzinach w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta, szczegóły z których można znaleźć w sekcji Pomoc witryny:
wskazujące, że chcesz zamknąć konto; i
podając powody, dla których chcesz zamknąć swoje konto, w szczególności, jeśli robisz to z powodu obaw o poziom tego samego korzystania z konta.
Odpowiemy na Twoją prośbę, potwierdzając zamknięcie Twojego Konta i datę, w której zamknięcie będzie skuteczne, w rozsądnym czasie, pod warunkiem, że nadal przejmujesz odpowiedzialność za wszystkie działania na Twoim Koncie, dopóki takie zamknięcie nie zostanie przez nas wykonane (w tym momencie warunki użytkowania wygasają).
Kiedy Użytkownik zażąda zamknięcia Konta zgodnie z paragrafem 13.1, zwrócimy Państwu, z zastrzeżeniem punktu 13.3, wszelkie zaległe saldo na koncie Użytkownika.
Po rozwiązaniu Konta Użytkownika zgodnie z niniejszym punktem 13 będziemy uprawnieni (bez ograniczania naszych praw wynikających z paragrafu 13.6) do wstrzymania, ze spłaty zaległego salda na Twoim Koncie, wszelkich środków pieniężnych (a) zgodnie z paragrafem 12 (Zmowa, oszustwo , Oszustwa i działalność karna), (b) zgodnie z paragrafem 21 (naruszenie warunków użytkowania), (c) w inny sposób określony w Warunkach użytkowania (w tym, odpowiednio, paragraf 5.4) lub (d) zgodnie z wymaganiami prawo lub regulacja.
W przypadku spłaty zaległego salda na Twoim koncie, użyjemy tej samej metody płatności, którą podałeś podczas rejestracji Konta lub innej metody płatności, jaką możemy rozsądnie wybrać.
Jeśli zamknąłeś swoje konto, możemy w pewnych okolicznościach ponownie otworzyć Twoje konto z tymi samymi danymi konta, co wcześniej, jeśli poprosisz nas o to. W takich okolicznościach, podczas gdy Twoje konto będzie miało takie same dane konta, jak wcześniej, będzie podlegać Warunkom użytkowania obowiązującym w dniu takiego ponownego otwarcia i wszelkich wcześniejszych uprawnień (w tym, ale bez ograniczeń, do bonusy lub warunkowe wygrane) nie będą już ważne.
ZAMKNIĘCIE I ROZWIĄZANIE PRZEZ USA

Jesteśmy w każdej chwili (i niezależnie od innych postanowień zawartych w Warunkach użytkowania) uprawnieni do zamknięcia Twojego Konta i rozwiązania Warunków użytkowania po pisemnym powiadomieniu (lub próbie powiadomienia) za pomocą Twoich danych kontaktowych. W przypadku takiego wypowiedzenia przez nas, z zastrzeżeniem ust. 13.7, tak szybko, jak to będzie możliwe po złożeniu wniosku przez Użytkownika, zwrócimy saldo Konta Użytkownika.
Jeśli zamkniemy Twoje konto i rozwiążemy Warunki użytkowania zgodnie z paragrafem 12 (zmowa, oszustwo, oszustwo i działalność przestępcza) lub paragraf 21 (naruszenie warunków użytkowania), saldo Twojego konta nie będzie podlegało zwrotowi i zostanie uznane za utracone przez Ciebie w zakresie wszelkich roszczeń, które możemy mieć przeciwko Tobie w dniu takiego zamknięcia (zarówno w ramach Konta Użytkownika, jak i Powielonego Konta lub w inny sposób). Zamknięcie Konta i wypowiedzenie Warunków Użytkowania, inne niż zgodnie z paragrafami 12 lub 21 niniejszych Ogólnych Warunków, nie wpłynie na zaległe zakłady, pod warunkiem, że takie zaległe zakłady są ważne i nie naruszasz Warunków korzystania w żaden sposób. Aby uniknąć wątpliwości, nie będziemy przyznawać żadnych bonusów na Twoje konto, ani nie będziesz uprawniony do żadnych warunkowych wygranych w żadnym momencie po dniu, w którym zostały zamknięte (czy to przez nas zgodnie z Warunkami użytkowania, czy w odpowiedzi na Twoją prośbę).
Następujące paragrafy będą obowiązywać po rozwiązaniu Warunków użytkowania: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 i 35 oraz wszelkie inne akapity, które są wymagane do celów interpretacji; wraz z wszelkimi stosownymi sekcjami zasad dotyczących zakładów, polityką prywatności i warunkami dodatkowymi.
ZAWIESZENIE PRZEZ NAS

Będziemy uprawnieni do zawieszenia Twojego konta w okolicznościach wyraźnie określonych w Warunkach użytkowania. Po zawieszeniu Konta: (a) żadna działalność nie będzie dozwolona (w tym depozyty, wypłaty, zakłady lub gry) do dnia, w którym zostanie ponownie aktywowana przez nas; (b) żadne bonusy lub warunkowe wygrane nie zostaną dodane do Konta; oraz (c) zajmiemy się kwestią, która doprowadziła do zawieszenia Konta, w celu rozwiązania go tak szybko, jak to możliwe, aby Konto mogło, w razie potrzeby, zostać ponownie aktywowane lub zamknięte.

DOSTĘP DO I USŁUGI
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i konserwację całego sprzętu komputerowego i sieci telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do Internetu, których należy używać w celu uzyskania dostępu do Usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika (wynikające z utraty usługi, słabej łączności z Internetem, niewystarczającej przepustowości łącza lub w inny sposób) przez Internet lub dowolnego dostawcę usług telekomunikacyjnych, z którymi Państwo zaangażowali się w celu uzyskania dostępu do Usług . Aby uniknąć wątpliwości, VIP Stakes nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji co do zgodności Usług z jakimkolwiek konkretnym oprogramowaniem lub sprzętem strony 3rd, w tym (w celu uniknięcia wątpliwości) analizy stron 3rd lub programów „Bot”, które obiecać pewne wyniki z dowolnej Usługi.
W żadnym wypadku nie wolno korzystać z Usług w jakimkolwiek celu, który jest lub może zostać uznany za zniesławiający, obraźliwy, obsceniczny, niezgodny z prawem, rasistowski, seksistowski lub inny dyskryminujący, lub który mógłby spowodować obrazę. Nie wolno używać obraźliwego lub agresywnego języka lub obrazów, przeklinać, grozić, nękać lub nadużywać jakiejkolwiek innej osoby, w tym innych użytkowników, za pośrednictwem Witryny ani próbować przekazać się za inną osobę lub zachowywać się w taki sposób wobec jakikolwiek personel VIP Stakes używany do świadczenia Usług, Obsługi Klienta lub jakiegokolwiek działu pomocy technicznej lub pomocy technicznej, które udostępniamy Państwu.
Użytkownik będzie korzystał z Witryny wyłącznie w celu osobistej rozrywki i nie będzie mógł udostępniać ani reprodukować Witryny ani żadnej jej części w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody, w tym tworzyć linki do niej.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści przesłane przez niego do Witryny („Przesłana treść”) oraz, przesyłając wszelkie takie treści, które oświadcza i gwarantuje;
uzyskałeś wszystkie niezbędne zgody, zgody, licencje i zezwolenia wymagane w odniesieniu do Przesłanej treści oraz że powielanie Przesłanych treści w Witrynie nie narusza praw autorskich, znaków towarowych, informacji poufnych ani żadnych innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek strona trzecia;
Przesłana Treść nie będzie zawierać żadnych materiałów naruszających paragraf 14.2 ani żaden kod naruszający klauzulę 14.3;
Przesłana treść będzie zgodna ze wszystkimi przepisami i regulacjami (w tym w szczególności dotyczącymi ochrony danych i prywatności); i
Stawki VIP są uprawnione do używania i podlicencjonowania korzystania z Przesłanych treści według własnego uznania.
Wszelkie materiały (inne niż Oprogramowanie zgodnie z paragrafem 16) pobrane przez Użytkownika z Witryny będą pobierane w całości na własne ryzyko, a Stawki VIP nie będą ponosić odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody spowodowane przez takie pobranie.
W przypadku, gdy mamy powody sądzić, że korzystanie przez użytkownika z Usług narusza pkt 14.2, 14.3, 14.4 lub 14.5, będziemy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych naszych praw, bezzwłocznie uprawnieni do usunięcia z Witryny wszelkich obraźliwych treści.

ZAKŁADY I WARUNKI GRY
Wyrażenia używane w branży zakładów i gier są liczne. W stosownych przypadkach słowniczek wyjaśniający znaczenie powszechnie używanych wyrażeń z zakładów i gier jest dostępny na stronach pomocy w witrynie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do znaczenia jakiegokolwiek wyrażenia, powinieneś:
wyszukaj jego znaczenie w glosariuszu w odpowiedniej sekcji Pomocy dotyczącej wydarzenia lub gry, w której stawiasz lub grasz;
Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania wyjaśnień; i
nie stawiaj żadnych zakładów ani gier na żadnym wydarzeniu, dopóki jego znaczenie nie zostanie zrozumiane dla Twojej satysfakcji, ponieważ nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności, jeśli złożysz zakład lub grę za pośrednictwem produktów oferowanych za pośrednictwem Usług w okolicznościach, w których nie rozumiesz żadnych związanych z tym warunków w lub w odniesieniu do zakładu lub gry.

ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmienić lub zmienić dowolny produkt lub usługę (w tym wszelkie oferowane ceny) dostępne w Witrynie w dowolnym momencie w celu zapewnienia bieżącego udostępniania Witryny, ale bez uszczerbku dla jakichkolwiek gier i / lub zakładów już trwa w momencie takiej zmiany. Od czasu do czasu możemy ograniczyć Użytkownikowi dostęp do niektórych części Witryny w celu konserwacji Witryny i / lub zmiany lub zmiany którejkolwiek z gier i / lub produktów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH
Może być konieczne dostarczenie Użytkownikowi oprogramowania („Oprogramowania”) dostarczonego przez osoby trzecie, aby umożliwić Ci korzystanie z produktów oferowanych za pośrednictwem Usług, w szczególności produktów do pobrania Casino.
W takich okolicznościach Użytkownik może być zobowiązany do zawarcia oddzielnej umowy z właścicielem w odniesieniu do korzystania z takiego Oprogramowania („Umowa dotycząca oprogramowania stron trzecich”). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między Warunkami użytkowania a jakąkolwiek umową dotyczącą oprogramowania stron trzecich, warunki korzystania będą miały pierwszeństwo, o ile niezgodność dotyczy relacji między Tobą a stawkami VIP.
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że każde Oprogramowanie jest pobierane na komputer w sposób zgodny ze specyficzną konfiguracją Twojego komputera. Aby uniknąć wątpliwości, nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie, w jakim niepoprawne pobranie jakiegokolwiek oprogramowania ma niekorzystny wpływ na działanie komputera.
Niezależnie od tego, że Usługi świadczone za pośrednictwem dowolnej aplikacji mobilnej lub tabletu podlegają Warunkom użytkowania, warunki, na których dowolna aplikacja („Aplikacja”) jest pobierana lub instalowana na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie, podlegają umowie zawartej między Użytkownik i dostawca odpowiedniej aplikacji, ale w przypadku jakiejkolwiek niezgodności między Warunkami użytkowania a jakąkolwiek taką umową, Warunki użytkowania będą miały pierwszeństwo, o ile niezgodność dotyczy relacji między Tobą a stawkami VIP.

AWARIA IT
W przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem lub sprzętem używanym przez nas do świadczenia Usług podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe. Jeśli takie problemy powodują przerwanie gry w okolicznościach, w których nie można jej ponownie uruchomić z dokładnie tej samej pozycji bez szkody dla Ciebie lub innych graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby traktować Cię w uczciwy sposób (co może obejmować przywrócenie równowagi) na Twoim koncie do pozycji istniejącej po zakończeniu ostatniego zakładu lub gry zalogowanej na serwerze VIP Stakes bezpośrednio przed wystąpieniem problemu).
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane przez sprzęt używany przez Ciebie lub innych graczy w celu uzyskania dostępu do Usług lub wady dotyczące Twojego lub ich dostawcy usług internetowych.

BŁĘDY LUB POMINIĘCIA
Może zaistnieć szereg okoliczności, w których zakład lub zakład zostanie zaakceptowany lub dokonana zostanie przez nas płatność przez pomyłkę. Niewyczerpująca lista takich okoliczności jest następująca:
gdzie błędnie stwierdzamy jakiekolwiek szanse lub warunki zakładu lub zakładu gry w wyniku oczywistego błędu lub pominięcia w wprowadzaniu informacji lub zakładaniu rynku, lub w wyniku awarii komputera;
gdzie popełniliśmy „namacalny błąd”. Widoczny błąd występuje, gdy:
w odniesieniu do zakładów postawionych przed wydarzeniem, oferowane ceny / warunki znacząco różnią się od tych dostępnych na rynku ogólnym; lub
w odniesieniu do każdego wydarzenia cena / warunki oferowane w momencie obstawiania zakładu są wyraźnie nieprawidłowe, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia;
gdzie kontynuowaliśmy przyjmowanie zakładów na rynku, który powinien zostać zawieszony, w tym w przypadku, gdy odpowiednie wydarzenie jest w toku (z wyjątkiem sytuacji, gdy zakłady „w toku” są akceptowane) lub już zakończone (czasami określane jako „późne zakłady”) ;
gdy popełniono błąd w wyniku zakazanej praktyki zgodnie z paragrafem 19.1;
w przypadku, gdy nie powinniśmy byli zaakceptować, lub mamy prawo do anulowania lub ponownego rozliczenia zakładu zgodnie z zasadami zakładów (na przykład z powodu „powiązanych zobowiązań”);
w przypadku popełnienia błędu co do kwoty wygranych / zwrotów, które są wypłacane Użytkownikowi, w tym w wyniku błędu ręcznego lub komputerowego; lub
w którym popełniliśmy błąd co do ilości darmowych zakładów i / lub bonusów, które wpłynęły na Twoje konto,
wszelkie takie okoliczności nazywane są „błędem”.
Zastrzegamy sobie prawo do:
popraw błąd popełniony przy postawionym zakładzie i ponownie rozlicz go według właściwej ceny lub warunków, które były dostępne lub powinny były być dostępne w stawkach VIP (bez błędu publikacji) w momencie postawienia zakładu i obstawienia zakładu uznano, że miało miejsce na warunkach, które były normalne dla tego zakładu; lub
w przypadku, gdy nie ma uzasadnionej możliwości naprawienia i ponownego rozliczenia w ramach 19.2.1 powyżej, zadeklarowanie unieważnienia zakładu i zwrócenie udziału w Koncie; lub
w okolicznościach, w których błąd wynika z zakazanej praktyki, należy podjąć kroki określone w pkt 12.4.
Wszelkie środki pieniężne, które wpłynęły na Twoje Konto lub wypłacone w wyniku Błędu, będą uważane, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie zgodnie z paragrafem 19.2, na posiadane przez Ciebie zaufanie i zostaną nam natychmiast zwrócone, gdy pojawi się żądanie zapłaty jest przez Ciebie dla Ciebie. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, jeśli posiadasz środki na swoim koncie, możemy odzyskać te środki z Twojego konta zgodnie z paragrafem 7.4. Zgadzamy się, że dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby wykryć wszelkie Błędy i poinformować Cię o nich tak szybko, jak to będzie możliwe.
Ani my (w tym nasi pracownicy ani agenci), ani nasi partnerzy lub dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę wygranych, które wynikają z jakiegokolwiek błędu lub błędu użytkownika.
Użytkownik powinien poinformować nas tak szybko, jak to będzie możliwe, jeśli dowie się o jakimkolwiek błędzie.
Jeśli użyłeś środków pieniężnych, które zostały przelane na Twoje konto lub przyznanych Ci w wyniku błędu przy zakładaniu kolejnych zakładów lub graniu w gry, możemy anulować takie zakłady i / lub wstrzymać wszelkie wygrane, które mógłeś wygrać takimi pieniędzmi, a jeśli dokonaliśmy wypłaty za jakiekolwiek takie zakłady lub działania związane z grami, takie kwoty zostaną uznane za utrzymywane przez Ciebie na zaufaniu do nas, a Ty zostaniesz nam natychmiast zwrócony, gdy zażądamy zapłaty za Ciebie.

WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dostęp do Usług i korzystanie z nich odbywa się według własnego uznania, według uznania i na ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek próby korzystania przez Użytkownika z Usług metodami, środkami lub sposobami nieprzeznaczonymi przez nas.
Będziemy świadczyć Usługi z należytymi umiejętnościami i starannością oraz w sposób opisany w Warunkach użytkowania. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług lub jakichkolwiek produktów lub usług stanowiących część Usług i niniejszym wykluczamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszystkie domniemane gwarancje w odniesieniu do tych Usług (w tym dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalająca jakość i / lub przydatność do Twojego celu). W szczególności nie gwarantujemy, że Witryna będzie nieprzerwanie dostępna lub że będzie wolna od błędów, wirusów lub innych błędów.
ZAPISZ SIĘ JAK DOSTARCZONO W NASZYCH ZASADACH ZAKŁADOWYCH I PODLEGA SIĘ USTALENIU 19.5, NASZEJ MAKSYMALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (WŁĄCZNIE Z NASZYMI RODZICAMI I SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI, PODMIOTAMI, OFICERAMI, DYREKTORAMI, AGENTAMI I PRACOWNIKAMI) WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z USŁUG (LUB ŻADNYCH CZĘŚCI USŁUGI I WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ), GDY TAKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYSTĘPUJE W RAMACH NARUSZENIA UMOWY, TORT (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI), LUB W INNY SPOSÓB, OGRANICZA SIĘ DO:
(GDZIE NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODNOSI SIĘ DO ZAKŁADU LUB STAKU) KWOTA ZAKŁADU LUB STAWKI UMIESZCZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI;
(GDZIE NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODNOSI SIĘ DO NIEPRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW) KWOTA PIENIĘDZY W TWOIM KONCIE, KTÓRE ZOSTAŁY NIEPRAWIDŁOWE PRZEZ NAS; I
(W ODNIESIENIU DO WSZELKICH INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI VIP) JEDNA TYSIĄCA EURO (1,000 EURO).
(W TYM NASZYCH RODZICÓW I SPÓŁEK ZALEŻNYCH, POWIĄZANYCH, OFICERÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYTKOWNIKA, GDY TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKA UMOWA, POROZUMIENIE (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ) LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK:
UTRATA DANYCH;
UTRATA ZYSKÓW
UTRATA DOCHODÓW;
UTRATA SZANSY BIZNESOWEJ;
UTRATA LUB USZKODZENIE WOLNOŚCI LUB REPUTACJI;
PRZERWANIE BIZNESOWE; LUB
WSZELKIE USTERKI POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, NAWET, GDY TAKIE UTRATY LUB USZKODZENIA ZOSTAŁY POWIADOMIONE DLA NAS JAKO MOŻLIWE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB DOWOLNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG.
Żadne z postanowień Regulaminu nie będzie działać tak, aby wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność, którą możemy mieć w odniesieniu do:
oszustwo (w tym oszukańcze wprowadzenie w błąd); lub
śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem.

NARUSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Będziesz w pełni zabezpieczyć, bronić i trzymać nas i naszych urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, kontrahentów i dostawców w sposób nieszkodliwy przed wszelkimi stratami, kosztami, wydatkami, roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami i szkodami (w tym opłatami prawnymi), niezależnie od ich przyczyny , które mogą powstać, niezależnie od tego, czy są racjonalnie przewidywalne, w wyniku lub w związku z:
dostęp do Usług i korzystanie z nich przez Ciebie lub przez kogokolwiek innego za pomocą Twojej nazwy użytkownika i hasła; i / lub
jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z warunków i postanowień Warunków użytkowania.
W przypadku naruszenia Warunków użytkowania, możemy, przed zawieszeniem lub zakończeniem Twojego Konta, powiadomić Cię (używając swoich danych kontaktowych), że naruszyłeś, wymagając od Ciebie wstrzymania odpowiedniego aktu lub zaniechania działania, oraz / lub wymaganie od Ciebie poprawnego działania lub winy; i ostrzegając Cię o naszych zamierzonych działaniach, jeśli tego nie zrobisz, pod warunkiem, że takie powiadomienie nie będzie warunkiem wstępnym zawieszenia lub zamknięcia Konta.
Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy zostało wybrane przez Ciebie, czy przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosowałeś się do któregokolwiek z postanowień Warunków użytkowania.
Oprócz wszelkich innych dostępnych środków zaradczych, w przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków Korzystania będziemy uprawnieni do odzyskania z Twojego Konta wszelkich dodatnich sald, które następnie będą istnieć w zakresie jakiejkolwiek kwoty racjonalnie roszczonej przeciwko Tobie zgodnie z paragrafem 21.1.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszystkie projekty stron internetowych, teksty, grafika, muzyka, dźwięk, fotografie, wideo, ich wybór i układ, kompilacje oprogramowania, podstawowy kod źródłowy, oprogramowanie i wszystkie inne materiały zawarte w dowolnej części Usług podlegają prawom autorskim i innym prawom własności, które są własnością naszej firmy lub są używane na podstawie licencji posiadaczy praw osób trzecich. W zakresie, w jakim dowolny materiał zawarty w Usługach może zostać pobrany lub wydrukowany, taki materiał może zostać pobrany tylko na jedno urządzenie (a wydrukowane części mogą być drukowane) wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
W żadnym wypadku korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych interesów w zakresie praw własności intelektualnej (na przykład praw autorskich, know-how lub znaków towarowych) należących do nas lub osób trzecich, poza osobistymi, niewyłącznymi, licencja nieobjęta licencją na korzystanie z takich praw własności intelektualnej w związku z osobistym, niekomercyjnym wykorzystaniem Usług zgodnie z Warunkami użytkowania.
Nie udziela się żadnych praw do używania lub powielania jakichkolwiek znaków towarowych lub logo, które pojawiają się w Witrynie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych zgodnie z Warunkami użytkowania.
Nie wolno Ci ani zezwalać innym osobom na kopiowanie, przechowywanie, publikowanie, wypożyczanie, licencjonowanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, zmienianie, dodawanie, usuwanie, usuwanie lub modyfikowanie Witryny lub jej części w jakikolwiek sposób lub bezpośrednio lub pośrednio zakłócać lub zakłócać (lub próbować zakłócać lub ingerować) w Witrynę lub zmieniać ją, z wyjątkiem przeglądania lub korzystania z Witryny zgodnie z Warunkami użytkowania.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy „Stawki VIP”, logo, projekty, znaki towarowe i inne charakterystyczne cechy marki VIP oraz wszelkie treści dostarczane przez Stawki VIP lub jakiekolwiek osoby trzecie do umieszczenia na stronie internetowej w stawkach VIP lub odpowiednich strona trzecia. Zgadzasz się nie wyświetlać ani nie używać takich logo, wzorów, znaków handlowych i innych charakterystycznych cech marki w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

WIRUSY, HAKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA
Nie wolno Ci:
zepsuć stronę;
próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny, serwerów, na których przechowywana jest Witryna lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Witryną;
zalać witrynę informacjami, wieloma zgłoszeniami lub „spamem”;
świadomie lub niedbale wykorzystywać jakiekolwiek funkcje, które mogą wpływać na funkcjonowanie Witryny w jakikolwiek sposób, na przykład (ale nie tylko) zwalniając lub propagując wirusy, robaki, trojany, bomby logiczne lub podobne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe;
ingerować lub manipulować, usuwać lub w inny sposób zmieniać jakiekolwiek informacje w jakiejkolwiek formie zawarte w Witrynie;
zaatakuj witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Wszelkie podejrzewane naruszenia powiadomimy odpowiednie organy ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Witryny zostanie natychmiast zniesione.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu odmowa usługi, wirusami lub innym szkodliwym technologicznie materiałem, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone ze względu na korzystanie z Witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w takiej Witrynie lub na dowolnej stronie internetowej połączonej z Witryną.

TWOJE DANE OSOBOWE
Wszystkie informacje na temat posiadanego przez nas Konta są bezpiecznie przechowywane i pozostają poufne, chyba że Warunki użytkowania stanowią inaczej (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, Polityka prywatności).
Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych w sposobie, w jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe zebrane od Ciebie podczas korzystania z Usług. Dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w odniesieniu do sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
Kiedy korzystasz z Usług, będziemy musieli zbierać pewne informacje o Tobie, w tym Twoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia, Twoje dane kontaktowe, a także mogą zawierać informacje na temat Twoich preferencji marketingowych (które będą znane jako „Twoje osobiste Informacja").
Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym tych, które są szczególnie wrażliwe:
w celach określonych w Warunkach użytkowania (w tym w Polityce prywatności); i
w innych celach, w których musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Usług, w tym poprzez udostępnianie ich naszym dostawcom usług i agentom w tych celach, na przykład naszym dostawcom usług pocztowych, usług marketingowych i agentów obsługi klienta. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
Będziemy przechowywać kopie wszelkich komunikatów, które nam prześlesz (w tym kopie wszelkich e-maili), aby zachować dokładny zapis informacji, które otrzymaliśmy od Ciebie.

KORZYSTANIE Z „COOKIES” NA STRONIE INTERNETOWEJ
Strona korzysta z plików „cookies” w celu śledzenia korzystania z Internetu i wspomagania funkcjonalności strony internetowej. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny i pozwala nam rozpoznać, kiedy wrócisz na Stronę. Używamy plików cookie do działania Witryny, w tym (na przykład), aby umożliwić Ci pozostanie zalogowanym podczas przeglądania i korzystania z Konta w celu obstawiania lub grania w gry na różnych częściach Witryny. Używamy również plików cookie do naszych własnych celów analitycznych, dzięki czemu możemy zidentyfikować, gdzie klienci napotkali problemy techniczne w Witrynie, a tym samym pomóc nam poprawić doświadczenia naszych klientów.
Jeśli wyrażasz sprzeciw wobec plików cookie lub chcesz usunąć pliki cookie, które są już zapisane na Twoim komputerze, zalecamy, aby postępować zgodnie z instrukcjami usuwania istniejących plików cookie i wyłączania przyszłych plików cookie w oprogramowaniu do zarządzania plikami. Dalsze informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie są dostępne w naszej Polityce Prywatności lub na stronie www.aboutcookies.org. Pamiętaj, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji Witryny.

REKLAMACJE I UWAGI
Brak roszczeń lub sporów dotyczących:
akceptacja lub rozliczenie zakładu, który dokonałeś za pomocą Usług, będzie uznane za więcej niż 30 dni po dacie pierwotnej transakcji; i
gra, w którą grałeś za pośrednictwem Usług, będzie uważana za więcej niż 12 (dwanaście) tygodni po dacie, w której miała miejsce odpowiednia transakcja lub gra.
Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą Usług, jako pierwszy krok powinieneś jak najszybciej skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w sprawie swojej skargi, która będzie eskalowana w razie potrzeby w ramach naszego Zespołu Obsługi Klienta do czasu rozwiązania.
Jeśli istnieje spór wynikający z Warunków użytkowania, który nie może zostać rozwiązany przez eskalację Działu Obsługi Klienta zgodnie z paragrafem 26.2, możesz zażądać, aby sprawa została rozwiązana przez kierownika lub przełożonego. Postaramy się rozwiązać sprawę w sposób satysfakcjonujący natychmiast lub kontaktując się z Tobą później.
Przyjmujesz do wiadomości, że nasz generator liczb losowych określi wynik gier rozgrywanych za pośrednictwem Usług i akceptujesz wyniki wszystkich takich gier. Zgadzasz się również, że w mało prawdopodobnym przypadku niezgodności między wynikiem, który pojawia się na Twoim ekranie a serwerem gry wykorzystywanym przez Stawki VIP, wynik, który pojawi się na serwerze gry, przeważy, a Ty uznajesz i zgadzasz się, że nasze rekordy będą ostateczny autorytet przy określaniu warunków i okoliczności Twojego udziału w odpowiedniej działalności hazardowej online oraz wyników tego uczestnictwa.
Gdy chcemy się z Tobą skontaktować, możemy to zrobić za pomocą dowolnego z Twoich danych kontaktowych. Powiadomienia będą uważane za prawidłowo doręczone i odebrane przez Ciebie natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail lub po komunikowaniu się z Tobą bezpośrednio przez telefon (w tym w przypadku, gdy zostawiamy Ci pocztę głosową) lub trzy (3) dni po dacie opublikowania jakiegokolwiek listu. Udowadniając doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia, wystarczy udowodnić, w przypadku listu, że taki list został odpowiednio zaadresowany, ostemplowany i umieszczony na stanowisku; aw przypadku wiadomości e-mail taki e-mail został wysłany na określony adres e-mail (jeśli taki istnieje) w danych kontaktowych w momencie wysłania takiej wiadomości e-mail.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia, przypisania, podlicencjonowania lub zastawienia Warunków użytkowania („cesji”), w całości lub w części, dowolnej osobie bez powiadomienia Użytkownika, pod warunkiem, że takie przypisanie będzie odbywać się na tych samych warunkach lub warunkach które są dla Ciebie nie mniej korzystne.
Użytkownik nie może cedować, udzielać podlicencji ani w inny sposób przekazywać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Warunków użytkowania.

WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania spowodowanych zdarzeniami, na które nie mamy wpływu, w tym (bez ograniczeń) wszelkich awarii sieci telekomunikacyjnej, awarii zasilania , awarie sprzętu komputerowego (lub innego) stron trzecich, pożar, wyładowania atmosferyczne, eksplozja, powódź, ciężka pogoda, spory przemysłowe lub lokaut, działalność terrorystyczna i działania rządu lub innych właściwych organów („zdarzenie siły wyższej”).
Uznaje się, że nasze wyniki zostaną zawieszone na okres, w którym zdarzenie Siły Wyższej trwa, i będziemy mieli wydłużenie czasu działania na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć Wydarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania mogą zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

ZRZECZENIE SIĘ
Jeśli nie będziemy nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek z Twoich zobowiązań lub jeśli nie wykonamy któregokolwiek z praw lub środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni, nie będzie to stanowiło zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania takie obowiązki.
Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewywiązania się z zobowiązań nie może stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych niewykonania zobowiązań.
Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z postanowień Warunków użytkowania nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie stwierdzone, że jest to zrzeczenie się i jest przekazywane Użytkownikowi na piśmie zgodnie z paragrafem 26 (Skargi i zawiadomienia) powyżej.

ROZDZIELNOŚĆ
Jeśli którykolwiek z warunków użytkowania zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki termin, warunek lub postanowienie zostaną w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowień, które będą nadal ważne. w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
W takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tak aby odzwierciedlać w możliwie najdokładniejszy sposób pierwotne zamiary VIP Stakes.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA
Warunki użytkowania oraz wszelkie dokumenty, do których się w nich wyraźnie odnosi, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub porozumienia między Tobą a nami, w formie ustnej lub pisemnej.
Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że żadne z nas nie polegało na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu lub obietnicy udzielonej przez drugą osobę lub wynikającej z czegokolwiek, co zostało powiedziane lub napisane w negocjacjach między nami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach użytkowania.
Żadna ze stron nie ma żadnego zadośćuczynienia w odniesieniu do jakichkolwiek nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez drugą stronę, ustnie lub pisemnie, przed datą zawarcia umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone w sposób nieuczciwy), a jedynym środkiem zaradczym drugiej strony będzie naruszenie umowa zgodnie z warunkami użytkowania.

PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki użytkowania (z zastrzeżeniem paragrafu 24.2) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Curacao, Antyli Holenderskich.
Sądy w Curacao, Antyle Holenderskie będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających z Warunków użytkowania.

ODPOWIEDZIALNA GRA / HAMOWANIE
Dla klientów, którzy chcą ograniczyć hazard, zapewniamy dobrowolną politykę samowykluczenia, która umożliwia Ci zamknięcie konta lub ograniczenie możliwości składania zakładów lub gry na stronie internetowej przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Możesz poprosić, aby ograniczenie trwało przez okres do pięciu lat. Po tym, jak Twoje konto zostanie wyłączone samodzielnie, nie będziesz w stanie ponownie aktywować konta w żadnych okolicznościach, aż do wygaśnięcia okresu wybranego na podstawie niniejszego ustępu. Po upływie okresu samowykluczenia Użytkownik będzie uprawniony do ponownego rozpoczęcia korzystania z Usług, kontaktując się z działem obsługi klienta lub otwierając nowe konto.
Jeśli potrzebujesz informacji związanych z tym obiektem, porozmawiaj z działem obsługi klienta za pomocą karty Pomoc lub przejrzyj sekcję Odpowiedzialna gra.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z samowykluczeniem. Jednak samowykluczenie wymaga wspólnego zaangażowania zarówno Ty, jak i graczy VIP. Podczas okresu samowykluczenia Nie możesz próbować otwierać nowych kont i akceptujesz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli kontynuujesz hazard i / lub starasz się korzystać z Witryny, a my nie rozpoznajemy lub nie stwierdzamy, że zażądałeś samowykluczenie w okolicznościach, na które nie mamy wpływu, w tym między innymi otwarcie nowego konta, hazard w LBO lub przez telefon, a nie przez Internet lub przy użyciu innej nazwy lub adresu.
VIP Stakes zobowiązuje się do wspierania inicjatyw związanych z odpowiedzialnym hazardem.

LINKI
Jeśli udostępniamy hiperłącza do innych stron internetowych, robimy to wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik korzysta z takich linków na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie takich stron internetowych ani za informacje na nich zawarte. Nie możesz zamieszczać linków do tej strony ani oprawiać jej bez naszej wyraźnej zgody.

KONTAKT Z NAMI
Z kontaktami VIP można kontaktować się na adresy podane w paragrafie 2.1 powyżej; e-mailem na adres podany na stronie „Skontaktuj się z nami”.

OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszym akceptujesz i akceptujesz, że konieczne jest, abyśmy zbierali i w inny sposób korzystali z twoich danych osobowych, aby umożliwić Ci dostęp do Witryn i korzystanie z nich oraz aby umożliwić Ci uczestnictwo w Grach lub Zakładach.

Niniejszym potwierdzamy, że gromadząc dane osobowe zgodnie z poprzednim przepisem, jesteśmy związani ustawą o ochronie danych. Będziemy chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci uczestnictwo w Grach i Zakładach oraz przeprowadzenie operacji związanych z Twoim udziałem w Grach lub Zakładach. Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe, aby poinformować Cię o zmianach, nowych usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich danych dotyczących marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z takiej usługi (zaloguj się do swojego konta VIP / profilu edycji, aby zrezygnować). Jeśli chcesz ponownie wyrazić zgodę i otrzymać materiały marketingowe, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest konieczne do przetwarzania twoich żądań w związku z twoim udziałem w Grach lub Zakładach; lub chyba że jest to wymagane przez prawo; lub o ile nie musimy tego robić w celu odpowiedzialnego wypełnienia zobowiązań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i prania pieniędzy, którym podlegamy. Jako partnerzy biznesowi lub dostawcy lub dostawcy usług VIP Stakes mogą być odpowiedzialni za pewne części ogólnego funkcjonowania lub działania Witryny i oferty produktów, dane osobowe mogą być im ujawniane. Pracownicy stawek VIP, w ramach konkretnej obsługi klienta, zespół ds. Płatności i inni pracownicy będą mieli również dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i zapewniania pomocy oraz usługi. Aby zapewnić Ci skuteczną obsługę, my i / lub nasi dostawcy usług mogą przesyłać Twoje dane osobowe z jednego kraju do innego na całym świecie. Jeśli przeniesiemy dane poza / w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy przestrzegać protokołów transferu wymaganych przez prawo UE. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie ujawnienia i takie przekazywanie danych, jak określono w niniejszym ustępie.

Będziemy przechowywać wszystkie informacje podane jako dane osobowe. Masz prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie. Żadne dane nie zostaną zniszczone, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jeśli przechowywane informacje nie są już wymagane do celów związku.

Przetwarzając twoje konto bukmacherskie i związane z nim transakcje, możemy odwoływać się do agencji ratingowych, agencji wykrywania oszustw, agencji przeciwdziałających praniu pieniędzy. Te agencje mogą prowadzić rejestr twoich informacji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie ujawnienia i przechowywanie takich zapisów przez osoby trzecie.

Aby Twoja wizyta na Stronach internetowych była bardziej przyjazna dla użytkownika, aby śledzić wizyty na Stronach i ulepszać usługę, zbieramy niewielką część informacji wysyłanej z Twojej przeglądarki, zwanej ciasteczkiem. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć kolekcję plików cookie (zapoznaj się z instrukcjami przeglądarki, jak to zrobić). Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć korzystanie z Witryn. Więcej informacji można znaleźć w naszym dokumencie polityki dotyczącej plików cookie.

Możemy kontaktować się z Tobą okresowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych form komunikacji mobilnej z ofertami i promocjami z innych Staw VIP, które są obsługiwane przez licencje VIP Stakes. Niniejszym zgadzasz się na taki kontakt.

Połączenia mogą być nagrywane i wykorzystywane do celów szkoleniowych. Możemy ujawnić treść po otrzymaniu zamówienia przez jakikolwiek organ regulacyjny lub rządowy, aby to zrobić, lub zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Prawa właściwego. Połączenia i komunikacja elektroniczna są przechowywane przez jeden rok, a następnie usuwane z systemu.

Zagraj terazhttps://vipstakes.com

Aktywne bonusy

Całkowity: 111
225 Free Spins bez depozytu w VIP Stakes 50X Wymagania dotyczące zakładów £ 765000 Max wypłata gotówkowa: € Freeroll turniejów 790 Casino na Spinderella Novomatic Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 330 darmowe kasyno na VIP Stakes 35x Wymagania na zakłady € 861000 Maksymalna wypłata Dodatkowe bonusy kasynowe: Darmowe obroty 115 już teraz na Devil & s Delight ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 66 Online Casino Tournament na VIP Stakes 40x Graj przez Casino $ 357000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: $ 4165 Bonus bez depozytu na Jade Idol Amaya Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

425% Bonus powitalny w kasynie VIP Stawki 35X Graj przez kasyno € 29000 Maksymalna wypłata Dodatkowe bonusy kasynowe: $ 160 Casino Chip na Super Heroes ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Freeroll turniejów Eur 755 Casino na VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maximum Premia za wypłatę: darmowe obroty 15 bez depozytu na automaty do gry Netent ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 1515 Bonus bez depozytu w stawkach VIP 66x Wymagania dotyczące zakładuEURO 330000 Maksymalny bonus wycofujący się: 860% Bonus meczowy w Groovy Sixties ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 50 darmowy żeton kasyna w VIP Stakes 45X Wymagania dotyczące kasy $ 423000 Max CashOutExclusive Kasyno Bonus: 395% Bonus od depozytu w Prosperity Palace ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

315% Bonus za wpłatę depozytu w stawkach VIP 33X Zagraj w kasynie € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Bonus bez depozytu w Transylvanian Beauty Bf Games Automaty do gry ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 22 Mobilny turniej freeroll na VIP Stakes 55X Graj przez Casino $ 928000 Maksymalna wypłata Specjalny bonus: 680% Match w kasynie na Blast Boom Bang ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 295 Online Casino Tournament na VIP Stakes 40x WagerEUR 859000 Max Withdrawal Premia dodatkowa: $ 600 Darmowy żeton kasyna na Silent Samurai ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 2975 Bonus bez depozytu w stawkach VIP 65X Graj przez € 905000 Max WypłataSpecjalny bonus: € 585 Mobile turniej freeroll na Boost Racers ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 265 w stawkach VIP 55X Obstawiaj $ 219000 Maksymalne wypłaty Dodatkowe bonusy kasynowe: EURO 620 BEZPŁATNE Żetony w kasynie Fortune Ryby Technologia automatów ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 480 Darmowy żeton kasyna w stawkach VIP 50x WageringEURO 923000 Maksymalny bonus za wypłatę: $ 2960 Kod bonusu bez depozytu na Double Dragon ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 3135 Bez depozytu Kasyno w VIP Stakes 50x Wager £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Bez depozytu na Skulls Of Legend ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Eur 777 Mobilny turniej freeroll na VIP Stakes 30x Wagering $ 544000 Max CashOut Ekskluzywny bonus kasynowy: Darmowe spiny 205 już teraz na kanapie Champion ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 695 Mobilny turniej freerollowy na VIP Stakes 77x Graj przez EUR 727000 Max gotówkowy ekskluzywny bonus: 120 Trial Spins na Fear The Zombies Fugaso Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 90 Darmowy bilet do kasyna w VIP Stakes 60X Wymagania do kasy $ 235000 Max WypłataDodatkowy bonus do kasyna: € 685 Darmowy turniej w kasynie na Dice Tronic ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 425 FREE Casino Chip w VIP Stakes 33x Graj przez CasinoEUR 183000 Maximum WithdrawalExtra Casino Bonus: € 875 Mobilny turniej freeroll na automatach Golden Chief Barcrest Slot ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

155 Free spins bez depozytu w VIP Stakes 77x Wymagania dotyczące zakładów $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 darmowy żeton kasyna na Kings of Cash ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Eur 225 Casino Chip w stawkach VIP 35x Postaw € 872000 Max gotówkowy ekskluzywny bonus: $ 725 Online Casino Tournament on Bonus Bears ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 575 kasyno bonusowe bez depozytu w VIP Stakes 33x Graj przez kasyno € 728000 Max Wypłata premii: 300 Free Spins bez kasy depozytowej w kasie budowlanej Multislot Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

205 Free Spins kasyno bez depozytu w VIP Stakes 44x Graj przez Casino $ 408000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: € 230 Kasyno bonusowe bez depozytu na Diamond Dice ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 100 Darmowe kasyno w VIP Stakes 30x Graj przez nasze 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 darmowy żeton w King Bam Bam ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 100 Darmowe kasyno na VIP Stakes 77X Postaw na $ 785000 Max Wypłata Ekskluzywny bonus: 910% Bonus od pierwszego depozytu na mistrzostwach piłki nożnej ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

44 Free Spins bez depozytu w VIP Stakes 35x Wagering € 89000 Max cash outDodatkowy bonus do kasyna: $ 335 Codzienny turniej freerollowy w Jolly Roger & s ... ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 290 FREE Chip w stawkach VIP 50x Wagering € 401000 Max Wypłata Premia dodatkowa: € 2935 bez depozytu w grze slotowej Spina Colada Yggdrasil ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

65% Bonus powitalny w Kasynie VIP 55x Graj przez CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Casino Bonus: Darmowe obroty 290 bez depozytu w Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ Freeroll turniejów 666 Casino na VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Wypłata gotówkowa Max Dodatkowe bonusy kasynowe: Freeroll turniejów $ 1111 Casino na Wheel of Fortune: Ho ...... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 645 Online Casino Tournament w VIP Stakes 60X Zagraj w nasze 952000 Max wypłaty gotówkoweDodatkowa premia: € 444 Darmowy turniej kasynowy na automacie Odysseus Playson ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 400 BEZPŁATNY żeton w stawkach VIP 55X Wymagania stawkowe £ 953000 Max wypłata gotówkowaDodatkowa premia: € 440 Kod bonusowy bez depozytu na automacie Jekyll Hyde Microgaming ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

595% Match bonus casino w VIP Stakes 45x Zagraj przezEURO 16000 Max cash out Ekskluzywny Casino Bonus: £ 4575 BEZ DEPOZYTU BONUS CASINO na 777 Diamonds ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 255 Darmowe pieniądze w stawkach VIP 40X Graj przez € 314000 Max Bonus specjalny: 260 Darmowe obroty w grze slotowej Green Light Rtg ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

210 free spins no deposit casino w VIP Stakes 55X Graj przez CasinoEURO 15000 Max Bonus za wycofanie: $ 610 Casino Tournament on River of Riches ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

95 Free Spins Kasyno w VIP Stakes 66x Zagraj w € 638000 Max Premia specjalna: $ 2330 Bez depozytu na Grobowcu Skarbów ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 265 Kasyno Bonus bez depozytu w VIP Stakes 50X Wymagania dla zakładówZamów 186000 Maksymalny bonus z wypłatą: Eur 650 Free Chip Casino na Fruitz ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

520% Match Bonus Kasyno w stawkach VIP 35X Graj przez Casino $ 799000 Max Wypłata Dodatkowa premia: $ 190 Casino Tournament on Penguin Style ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Bonus 165% No Rules! w VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max gotówka outexclusive bonus: 960% Najlepsze kasyno bonusowe przy rejestracji w grze Magic Charms Microgaming ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Darmowe obroty 230 bez depozytu w VIP Stakes 77x Obstawianie $ 829000 Max CashOutadditional bonus: darmowe obroty 175 w Whospunit? ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 480 Darmowe kasyno na VIP Stakes 30x Graj przez CasinoEur 282000 Max Cash OutExtra Casino Bonus: Eur 415 Online Casino Tournament na Nirvana Yggdrasil Slot Game ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 700 Tournament w VIP Stakes 55x Graj przez € 899000 Max CashOutAdditional Bonus: 240 Darmowe lojalność! na Man of Steel ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 2615 Bonus bez depozytu Kasyno w stawkach VIP 30x WageringEUR 266000 Wypłata gotówkowa Max Bonus dodatkowy: $ 3165 BEZ DEPOZYTU BONUS KASYNA na Aladdins Legacy ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 444 Online Casino Tournament w VIP Stakes 77x Wagering € 598000 Max cash out Ekskluzywny bonus: 660% Bonus za wpłatę w Three Wishes Betsoft Slot Game ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Eur 4465 Kod bonusowy bez depozytu na VIP Stakes 44X Postaw na 148000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 830% Bonusowe kasyno na Bonus Frenzy Simbat ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

EUR 575 Dzienny turniej freerollowy na VIP Stakes 33x Wager € 410000 Max wypłata gotówkowaDodatkowa premia: £ 370 darmowy żeton na Empire Fortune ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 4985 BEZ DEPOZYTU w stawkach VIP 50x Wager $ 271000 Max Bonus specjalny do wypłaty: $ 1325 Bonus bez depozytu Kasyno na Barnstormer Bucks ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

£ 1070 Bonus bez depozytu w stawkach VIP 44x Wager € 586000 Max CashOutaddditional bonus: $ 375 FREE Casino Casino w Lost Secret of Atlantis ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

€ 65 Bezpłatna gotówka w stawkach VIP 45X Zagraj w Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 Tournament na Monster Carlo ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

85% Bonus w kasynie VIP Stawki 65X Zagraj w CasinoEURO 185000 Bonus Max CashOutextra: € 170 Bonus w kasynie bez depozytu na automacie Jekyll And Hyde Playtech ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

$ 3390 Bonus bez depozytu w stawkach VIP 77x Graj przez € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Kasyno bonusowe na Mandarin Fortune ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

230% Bonus od pierwszej wpłaty w stawkach VIP 30X WagerEUR 200000 Max wypłata gotówkowa Bonus dodatkowy: EUR 4835 bonus bez depozytu w kasynie Sweet Harvest ... 👁️ więcej >>

📁 Kategoria:

Stworzony:

Wygasa:

Strona 1 z 31 2 3

Nierzetelne bonusy

Całkowity: 0

Niestety, nie znaleziono bonusu w kasynie